Challenger 650 on Rajan uusi monitoimivalvontakone - Sierra Nevada Corporation MVX-kumppaniksi

Raja_MVX_1Sierra Nevada Corporation (SNC) on valittu Rajavartiolaitoksen MVX-monitoimivalvontakoneiden toimittajaksi. Nykyiset Dornier 228 -valvontalentokoneet korvataan Challenger 650 -liikelentokoneen pohjalle toteutettavaan ratkaisuun. MVX-hankkeen loppusuoralla oli kaksi sopimuskumppania.

 

Rajavartiolaitosen MVX-hanke käynnistyi esiselvityksillä vuonna 2019 ja rahoituspäätöksen hanke sai vuonna 2022. Alun perin tarjouskilpailuun kutsuttiin yhdeksän toimittajaa. Hankkeen edetessä prime-kandidaattien määrä karsiutui alustavien tarjottujen ratkaisuiden perusteella yhdeksästä neljään.

Rajavartiolaitos asiantuntijoineen evaluoi tarjotut ratkaisut ja järjestelmät, ja tulosten perusteella tarjouskilpailun viimeiseen vaiheeseen kutsuttiin kaksi konetoimittajaa, joista molemmat jättivät tarjouksensa määräaikaan mennessä.

MVX_K_SNCMVX-hankkeen tarjouskilpailun arvioinnissa Sierra Nevada Corporationin ratkaisu täytti Rajavartiolaitoksen asettamat suorituskykyvaatimukset. Viimeisen neuvotteluvaiheen ja kokonaisharkinnan jälkeen konetoimittajaksi valittiin Sierra Nevada Corporation. Valinta perustui toimittajan kokemukseen ja osoitettuun kykyyn toteuttaa monimutkaisia ilma-alusten modifiointeja sekä kykyyn toimittaa koneet määräajassa.

"Uudet valvontalentokoneet lisäävät Suomen suorituskykyä rajaturvallisuus- ja meriturvallisuustehtävissä merkittävästi, mikä on tärkeää vaikeasti ennakoitavassa turvallisuusympäristössämme", totesi Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston päällikkö, kenraalimajuri Matti Sarasmaa.

Amerikkalainen Sierra Nevada Corporation modifioi kaksi Bombardier CL-600-2B16 Challenger 650 -liikesuihkukonetta Rajavartiolaitoksen operatiivisiin tarpeisiin soveltuviksi. MVX-toimitussopimus allekirjoitettiin Helsingissä Katajanokan Kasinolla 27. kesäkuuta 2024. Uudet monitoimivalvontakoneet on tarkoitus saada käyttöön vuosien 2026 ja 2027 aikana.

Uudet Challenger 650 -liikesuihkukoneisiin pohjautuvat MVX-monitoimivalvontakoneet maalataan sinivalkoisiksi, ja ne saavat rekisteritunnuksikseen OH-MVX ja OH-MVY. Maalauskaavion värit ovat tuttuja mm. Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Turvasta.

MVX_K_kyvyt_1"Asetetut suorituskykytavoitteet saavutetaan määrärahojen puitteissa. Sopimus on tasapainoinen. Sierra Nevada Corporation on erittäin kyvykäs ja kokenut valvontalentokonetoimittaja", sanoi MVX-hankkeen johtaja, prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Rajavartiolaitoksen nykyiset Dornier 228 -valvontalentokoneet ovat tulossa elinkaarensa päähän. Niihin toteutettiin vuosina 2023 ja 2024 muutostöitä General Atomics Aerotec Systems GmbH:lla. Loppuelinkaaren tarpeisiin  tehtyjen päivitysten budjetti oli noin 1,5 miljoonaa euroa.

Nyt hankittavilla uusilla ilma-aluksilla paitsi korvataan käytöstä poistuvat koneet, myös saavutetaan merkittäviä parannuksia Rajavartiolaitoksen käytössä olevaan suorituskykyyn.

Uusien koneiden suunnittelussa huomioidaan myös kasvanut tarve itärajan valvonnan ja sen yhteydessä tehtävän Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseen.

Valvontalentokoneesta ja sen sensorivarustuksesta on tulossa merkittävän laaja eikä täysin samanlaista lentokonetta ole aiemmin tehty. Lopputulos on siis uniikki ratkaisu Suomen tarpeisiin.


Sierra Nevada Corporation on vahva toimija

MVX_SNC_OHMVX_1MVX-hankkeen sopimuskumppani Sierra Nevada Corporation on vahva toimija erikoislentokoneiden markkinoilla.

Huhtikuussa 2024 SNC sai Yhdysvaltain puolustusministeriöltä 13 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisen sopimuksen uuden SAOC-johtokeskuskoneen (Survivable Airborne Operations Center). Se siis korvaa nykyiset E-4B Nightwachit eli ns. tuomiopäivän koneet.

Marraskuussa 2023 SNC sai myös 554 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen Yhdysvaltain A-ISR -koneiden (Airborne Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) päivityshankkeesta. SNC:n valvontakonekonsepti tunnetaan nimellä Rapcon-X. Tässä konseptissa on mukana useita eurooppalaisia sensorivalmistajia. Aiemmin Rapcon-X -koneita on toteutettu Bombardier Global 6500 -liikesuihkukoneen alustalle.

SNC:n MVX-hankkeen tarjouksessa Challenger 650 -koneeseen integroidaan juuri Rapcon-X -kykyjä ja valmistajan A-ISR-alusta. Konseptiin kuuluu CarteNavin AIMS-tehtäväjärjestelmä ja kehittyneitä tietoliikenneratkaisuja sekä ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), SAR (Search And Rescue) ja ympäristönsuojelukykyjä. Rapcon-X:ssä on mukana myös omasuojajärjestelmiä.


Bombardier Challenger 650 on suorituskykyinen alusta

JEF_OHWIW_ohjaamoSuomessa Bombardier Challenger 650 -liikesuihkukoneella operoi myös liikentoyhtiö Jetflite, joka sai upouuden koneen laivastoonsa keväällä 2020.

Challenger 650 -liikesuihkukoneissa on Bombardier Vision -avioniikka, jossa on mukaan SVS-järjestelmä (Synthetic Vision System) sekä viimeisimmät navigointijärjestelmät mahdollistaen RNP-  (Required Navigation Performance ja LPV-lähestymiset (Localizer Performance With Vertical Guidance).

Voimanlähteinä on kaksi GE CF34-3B MTO -moottoria, jotka antavat 41 kN:n työntövoiman. Peruskonetyypin maksimitoimintamatka on 4 000 merimailia eli noin 7400 kilometriä. Maksimilentonopeus on 0,85 Machia normaalin matkalentonopeuden ollessa 0,80 Machia. Lakikorkeus on noin 12 500 metriä.

OH-WIW_060420 Tarvittaessa Challenger 650 -koneella voidaan operoida myös hyvinkin lyhyiltä kiitoteiltä, sillä maksimilentoonlähtöpainossa vaatimus kiitotielle on 1720 metriä. Laskeutumiseen riittää 720 metriä. Todelliset matkat ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Perusversion maksimi lentoonlähtöpaino on 21 863 kg ja maksimi laskeutumispaino on 17 237 kg. Koneen maksimi hyötykuorma on 2200 kg.

Pituutta Challenger 650 -koneella on 20,9 metriä ja siipien kärkiväli on 19,6 metriä. Korkeutta koneella on 6,3 metriä. Matkustamon seisomakorkeus on 1,83 metriä ja leveyttä on suurimmillaan 2,41 metriä. Matkustamon pituus on 7,8 metriä. Liikesuihkukoneversio on suunniteltu enimmillään 12 henkilölle.

Valmistajan mukaan konetyypin lähtöluotettavuus on yli 99,9 prosenttia ja konetyypillä on lennetty jo yli viisi miljoonaa lentotuntia.


MVX-valvontakoneet ovat moderni ja kustannustehokas suorituskyky

Uusilla monitoimivalvontakoneilla saadaan merkittävä parannus toiminta-aikaan sekä suurempi kuljetuskapasiteetti. Lisäksi koneet varustetaan kehittyneillä teknisillä järjestelmillä ja moderneilla valvontasensoreilla. Uudet koneet takaavat korkealuokkaisen toimintakyvyn ja ne on suunniteltu suoriutumaan lukuisista eri tehtävistä ja olosuhteista.

MVX_Rosenqvist "Rajavartiolaitos on saamassa käyttöönsä kyvykkyyden, jonka suorituskyky ja laaja sensorivalikoima on kansainvälisestikin vertailtuna huippuluokkaa. Kyseessä on maailmanluokan monitoimilentokone, joka kykenee operoimaan Rajavartiolaitoksen vaativassa tehtäväkentässä", kertoi MVX-hankkeen päällikkö, everstiluutnantti Kenneth Rosenqvist.

Rajavartiolaitos evaluoi itse hankittavat laitteet ja järjestelmät mittavassa arviointivaiheessa vuonna 2023. Näin hankkeessa on voitu varmistua siitä, että hankittava kokonaisuus täyttää vaatimukset ja soveltuu käyttötarkoitukseensa. 

MVX-prime-BombardierHankinnan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 163 miljoonaa euroa. Eduskunta osoitti rahoituksen hankintaan vuonna 2023 talousarviossa.

Rahoitus kattaa kaksi ilma-alusta järjestelmineen sekä tarvittavan henkilöstön koulutuksen, käyttöönoton teknisen tuen sekä varaosia.

Tarjouskilpailu monine eri vaiheineen osoitti Sierra Nevada Corporationin tarjoaman ratkaisun olevan kustannustehokas ja kyvykäs.


MVX-valvontakoneet toimivat jatkossakin muiden viranomaisten tukena

Rajavartiolaitoksen lentokoneiden tärkeimpiä tehtäviä ovat maa- ja merirajojen valvonta, etsintä ja pelastus, Itämerellä liikkuvien alusten tunnistaminen sekä merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioiden johtaminen.

MVX_K_logojaLentokoneilla myös tuetaan muita viranomaisia Itämeren tilan ja tilanteen seurannassa sekä Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnassa. Koneisiin integroidaan Puolustusvoimien järjestelmiä sekä sosiaali- ja terveysministeriön potilaskuljetuskyky. Lisäksi lentokoneilla voidaan osallistua myös kansainväliseen yhteistyöhön.

Uudet lentokoneet parantavat merkittävästi Suomen rajaturvallisuutta. Rajavartiolaitoksen operatiivisiin tarpeisiin ja toimintaympäristön olosuhteisiin mukautettu moderni järjestelmäkokonaisuus on muuntautumiskykyinen ja ketterä. MVX-kokonaisuus on strateginen suorituskyky Rajavartiolaitokselle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle seuraavaksi 30 vuodeksi.

Elinkaaren aikana MVX-koneisiin tehdään suurempia ja pienempiä päivityksiä sensorijärjestelmien kehittyessä ja mahdollisten toimintaympäristön muutosten myötä. Alustavien arvioiden mukaan sensorijärjestelmät uusitaan elinkaaren puolivälissä.


LK1_140720Yhdistelmä historiaa ja tulevaisuutta

Rajavartiolaitoksen ilma-alukset on vuosien saatossa rekisteröity lähes poikkeuksetta aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen valvontalentokone, VL Sääski II, oli tunnukseltaan OH-MVA. Nykyiset Dornierit ovat rekisteritunnuksiltaan OH-MVN ja OH-MVO.

MVX_Dornierit_laajaKoska uudet suihkumoottorilliset Challenger-koneet edustavat suurta edistysaskelta ja uutta aikakautta Rajavartiolaitoksen ilmailussa, on myös rekisteritunnuksissa päätetty ottaa aiempaa suurempi loikka eteenpäin.

Niinpä ensimmäinen käyttöön otettava uusi MVX-monitoimivalvontakone saa rekisteritunnuksen OH-MVX ja sen sisarkone tunnuksen OH-MVY.

Nyt MVX-hanke on saatu merkittävään tilausvaiheeseen, josta edetään aikanaan koelento- ja toimistusvaiheisiin. Rajavartiolaitoksen ilma-alushankinnat kuitenkin jatkuvat, sillä seuraavaksi on käynnistymässä HekoX-hanke, joka tulee olemaan Rajavartiolaitoksen historian suurin ilma-alushanke (Lue uutisemme aiheesta: Rajavartiolaitos käynnistää HekoX-hankkeen – tavoitteena yhtenäinen helikopterilaivasto). MH

Lue myös aiemmat MVX-aiheiset uutisemme vuodesta 2016 lähtien, jolloin kerroimme tulevasta valvontalentokonehankkeesta ensimmäisen kerran:

Raja päivitti Dornierit – MVX loppusuoralle kaksi pääsopimuskumppania ja kolme alustavaihtoehtoa
MVX-hankkeen evaluointivaihe valmistui - neuvottelut jatkuvat edelleen neljän sopimuskandidaatin kanssa