EU-neuvosto: matkustusrajoitukset poistettava Ukrainalta - rajoitusten piiriin Ruanda ja Thaimaa

EU_flags_1Euroopan neuvosto lisäsi Ukrainan luetteloon maista, joiden osalta Covid-19 -pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset olisi poistettava. Luettelosta poistettiin Ruanda ja Thaimaa. Neuvoston suositus ei ole oikeudellisesti sitova väline ja jäsenmaiden viranomaiset vastaavat edelleen suosituksen sisällön täytäntöönpanosta.Euroopan neuvosto päivitti 15. heinäkuuta luettelon maista, erityishallintoalueista ja muista yhteisöistä ja alueellisista viranomaisista, joiden osalta matkustusrajoitukset olisi poistettava.

Päivitys perustuu EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevien väliaikaisten rajoitusten vaiheittaisesta poistamisesta annetun suosituksen mukaiseen tarkistukseen. Luettelosta poistettiin Ruanda ja Thaimaa, ja luetteloon lisättiin Ukraina.

Neuvosto hyväksyi 30. kesäkuuta 2020 suosituksen EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevien väliaikaisten rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Suositukseen sisältyi alustava luettelo maista, joiden osalta jäsenmaiden olisi alettava poistaa ulkorajoilla sovellettavia matkustusrajoituksia.

Kyseinen luettelo tarkistetaan edelleen säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan.

Jäsenmaiden olisi vaiheittain poistettava ulkorajoilla sovellettavat matkustusrajoitukset suosituksessa esitettyjen kriteerien ja edellytysten perusteella 15. heinäkuuta 2021 alkaen seuraavien kolmansien maiden asukkailta:

 • Albania
 • Armenia
 • Australia
 • Azerbaidžan
 • Bosnia ja Hertsegovina
 • Brunei
 • Kanada
 • Israel
 • Japani
 • Jordania
 • Libanon
 • Montenegro
 • Uusi-Seelanti
 • Qatar
 • Moldovan tasavalta
 • Pohjois-Makedonian tasavalta
 • Saudi-Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Etelä-Korea
 • Ukraina
 • Yhdysvallat
 • Kiina, edellyttäen että vastavuoroisuus vahvistetaan

Matkustusrajoitukset olisi poistettava vaiheittain myös Kiinan erityishallintoalueilta Hongkongilta ja Macaolta. Sellaisten yhteisöjen ja alueellisten viranomaisten luokassa, joita vähintään yksi jäsenmaa ei tunnusta valtioiksi, myös Kosovon ja Taiwanin matkustusrajoitukset olisi poistettava asteittain.

Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin asukkaita olisi pidettävä suositusta sovellettaessa EU:n asukkaina.

Kriteerit niiden kolmansien maiden määrittämiseksi, joiden osalta nykyinen matkustusrajoitus olisi poistettava, päivitettiin 20. toukokuuta 2021. Niissä otetaan huomioon epidemiatilanne ja yleiset toimet koronaviruspandemian torjumiseksi sekä käytettävissä olevien tietojen ja tietolähteiden luotettavuus. Myös vastavuoroisuus olisi otettava huomioon tapauskohtaisesti.

Myös Schengenin säännöstöön osallistuvat maat eli Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi osallistuvat tähän suositukseen.

Neuvoston suositus ei ole oikeudellisesti sitova väline. Jäsenmaiden viranomaiset vastaavat edelleen suosituksen sisällön täytäntöönpanosta. Ne voivat, täyttä avoimuutta noudattaen, poistaa lueteltuihin maihin kohdistuvia matkustusrajoituksia ainoastaan vaiheittain.

Jäsenmaa ei saisi yksipuolisesti päättää poistaa kolmansia maita koskevia matkustusrajoituksia ennen kuin tästä on päätetty koordinoidusti.