EU tuomioistuin määrää lentoyhtiöt korvaamaan poikkeukselliset viiveet

eu_logoEU-tuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan lentoliikenteen harjoittajan on pidettävä huolta matkustajista, joiden lento on peruutettu Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautumisesta johtuvan ilmatilan sulkemisen kaltaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
 
EU-tuomioistuin on antanut päätöksen asiassa C-12/11 Denise McDonagh v. Ryanair Ltd, joka velvoittaa lentoyhtiön korvauksiin. Tuomioistuimen mukaan lentoliikenteen harjoittaja on lennon peruuttamistapauksessa velvollinen pitämään huolta matkustajista sekä maksamaan korvauksen.
Denise McDonagh oli yksi niistä matkustajista, joiden 17.4.2010 suunniteltu Faron ja Dublinin välinen lento peruutettiin tulivuoren purkautumisen vuoksi. Lennot Manner-Euroopan ja Irlannin välillä aloitettiin uudestaan vasta 22.4.2010, ja McDonagh pääsi Dubliniin vasta 24.4.2010.
Tänä aikana Ryanair ei tarjonnut hänelle minkäänlaista huolenpitoa. Näissä olosuhteissa hän katsoi, että kyseinen lentoyhtiö oli velvollinen maksamaan hänelle vahingonkorvausta 1 130 euroa, joka vastasi hänelle 17.4.–24.4.2010 aiheutuneita ateria-, virvoke-, majoitus- ja kuljetuskustannuksia.
 
EU_pax_rights_logoHuolenpitovelvollisuuden osalta lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajille ilmaiseksi aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, tarpeen vaatiessa hotellimajoitus, lentoaseman ja majoituspaikan välinen kuljetus sekä viestintämahdollisuudet kolmansien kanssa.
 
Lentoliikenteen harjoittajan on täytettävä tämä velvollisuus, vaikka peruutus johtuisikin poikkeuksellisista olosuhteista, toisin sanoen olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Sitä vastoin lentoliikenteen harjoittaja voi vapautua korvausvelvollisuudestaan, jos se pystyy osoittamaan että lennon peruuntuminen johtui tällaisista olosuhteista.

Aika ja raha ei rajoita

Tuomioistuin täsmentää, ettei asetuksessa säädetä minkäänlaisesta ajallisesta tai rahamääräisestä rajoituksesta velvollisuudelle pitää huolta matkustajista, joiden lento on peruutettu poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Siten huolenpitovelvollisuus kuuluu kokonaisuudessaan lentoliikenteen harjoittajalle koko sen ajan, jona kyseisten matkustajien on odotettava uudelleenreititystään.
 
Unionin tuomioistuin korostaa, että huolenpito matkustajista on erityisen tärkeää pitkään kestävien poikkeuksellisten olosuhteiden ilmetessä ja nimenomaan siinätapauksessa, että lennon peruuttamisesta johtuva odotusaika on erityisen pitkä, on tarpeen varmistaa, että lentomatkustajalla on saatavillaan kipeimmin tarvitsemiaan tavaroita ja palveluja koko odotusajan.
 
Velvoitteen kustannukset laitettava lippujen hintoihin
 
Velvollisuus aiheuttaa tiettyjä taloudellisia seurauksia lentoliikenteen harjoittajille, niitä ei voida pitää suhteettomina matkustajien suojelun korkean tason tavoitteeseen nähden. Tämän tavoitteen tärkeydellä voidaan nimittäin perustella sitä, että tietyille talouden toimijoille koituu huomattaviakin epäedullisia taloudellisia seurauksia.
 
Lentoliikenteen harjoittajien olisi valveutuneina toimijoina ennakoitava tällaiset kustannukset, jotka liittyvät niiden huolenpitovelvollisuuteen. Ne voivat lisäksi vyöryttää tästä velvollisuudesta aiheutuvat kustannukset lentolippujen hintoihin.