Eversti Henrik Elo Ilmavoimien operaatiopäälliköksi - eversti Vesa Mäntylä Ilmasotakoulun johtoon

HW40_EloPuolustusvoimain komentaja Timo Kivinen on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin kesän 2022 aikana. Ilmavoimien osalta määräykset koskevat eversti Henrik Eloa, joka on määrätty Ilmavoimien operaatiopäälliköksi Ilmavoimien esikuntaan sekä eversti Vesa Mäntylää, joka on määrätty Ilmasotakoulun johtajaksi 1. kesäkuuta 2022 lukien. Majuri Aki Väisänen on puolestaan määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Karjalan lennostoon.

Ilmasotakoulun johtajana ja samalla Jyväskylän varuskunnan päällikkönä vuodesta 2019 alkaen toiminut eversti Henrik Elo siirtyy Ilmavoimien esikuntaan Ilmavoimien operaatiopäälliköksi 1. kesäkuuta 2022. Ilmavoimien nykyinen operaatiopäällikkö eversti Timo Herranen määrättiin jo aiemmin kenraalin virkaan ajaksi 1.6.2022-31.5.2027 sekä Ilmavoimien esikuntaan esikuntapäälliköksi.

Aiemmin eversti Elo on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnassa, apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, vastuualueen johtajana ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa sekä hävittäjälentolaivueen komentajana Karjalan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2009 ja Royal College of Defence Studies -kurssin Iso-Britanniassa 2018.  Everstiksi Elo ylennettiin vuonna 2017.

Eversti Elo luovuttaa Ilmasotakoulun johtajan ja Jyväskylän varuskunnan päällikön tehtävät eversti Vesa Mäntylälle 2. kesäkuuta 2022 tapahtuvassa vaihtokatselmuksessa. Tilaisuus järjestetään Jyväskylän varuskunnassa Tikkakoskella. Vaihtokatselmuksen ja ohimarssin johtaa Ilmasotakoulun apulaisjohtaja majuri Mikko Viirret. Ohimarssin aikana nähdään ylilento Hawk-suihkuharjoituskonekalustolla.

Eversti Vesa Mäntylä on palvellut osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa vuodesta 2019. Aiemmin hän on palvellut muun muassa erityistehtävässä Pääesikunnassa, sektorijohtajana Pääesikunnassa, koulutuskeskuksen johtajana Ilmasotakoulussa sekä pääjohtokeskuksen päällikkönä Karjalan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2011 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2019.

Majuri Aki Väisänen on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Karjalan lennostoon. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä Karjalan lennoston esikunnassa. MH

Lue myös: