Finnair Flight Academylle mahdollisesti uudet toimitilat – vaihtoehtoja kartoitetaan

FFA_sisaankayntiFinnairin koulutuskeskus eli Finnair Flight Academy on mahdollisesti saamassa uudet toimitilat. Suunnitteluasteella olevan hankkeen toteutuessa edessä olisi mittava ja pitkäkestoinen muuttourakka, joka vaatii tarkat suunnitelmat. Simulaattoreiden siirtämisellä on omat vaikutuksensa myös lentoyhtiön koulutukseen. Kyseessä on merkittävä miljoonahanke.

FFA_Ari_ovella ”Arvioimme uutta lokaatiota koulutuskeskuksella ja toiveena olisi päästä muuttamaan jo kahden vuoden kuluttua”, avaa Finnair Flight Academyn toimitusjohtaja Ari Kuutschin.

Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä toimivalle Finnair Flight Academylle kaavaillaan uusia tiloja. Tuleva sijainti voisi olla jopa nykyisen toimipisteen vieressä mutta myös muita vaihtoehtoja kartoitetaan. Nykyiset noin 6000 neliömetrin tilat alkavat käydä ahtaiksi kasvavan Finnairin tarpeisiin.

”Hahmotelmia on jo teetetty arkkitehdeillä. Nyt pyritään määrittelemään tulevaisuuden tarpeita siitä miten koulutusta tullaan jatkossa antamaan. Sitä ajatellen tilojen tulee olla muunneltavat. Perinteisen luokkaopetuksen rinnalle tekevät tuloaan mm. lisätyn todellisuuden AR/VR-ratkaisut”, kertoo Kuutschin tilaratkaisukaavailuista.

FFA_Ari_servicetrainerIsot, aiempaa suuremmat matkustamohenkilökunnan peruskurssit ovat aiheuttaneet haasteita. Koulutuksia on annettu aiempaa suuremmissa ryhmissä, jotka jaetaan harjoituksissa pienryhmiin. Vanhoihin luokkatiloihin on rakennettu uusia ns. service trainer -tiloja.

”Nykyisen koulutuskeskuksen lähes kaikki kopit on jo otettu aktiiviseen koulutuskäyttöön. Keväällä 2019 koulutuksia tullaan antamaan kahdessa vuorossa”, kuvailee Kuutschin tilankäytön haasteiden ratkaisuja.

FAF_evakuontiSuunnitelmissa on noin 7000 neliömetrin uudisrakennus, joka tarjoaisi modernit muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuvat tilat.

Simulaattoripaikkoja rakennukseen tulisi nykyistä enemmän, jopa 8-10. Nykyisen koulutuskeskuksen tiloissa on kuusi Full Flight Simulator (FFS) -simulaattoria.

Simulaattorit muuttaisivat uudisrakennukseen mutta aivan kaikkia vanhoja turvakoulutuslaitteita ei enää mukaan otettaisi. Niistä ainakin savusimulaattori ja DC-9:n runkoon rakennettu evakuointisimulaattori poistuisivat käytöstä.

FFA_savusimuJälkimmäisen tilalle kaavaillaan uutta laajarunkomallin CEET (Cabin Emergency Evacuation Trainer ) -simulaattoria. Tälläisen laitteen hankintahinta on jopa 2-3 miljoonaa euroa. Kooltaan se olisi tuplasti nykyisen kokoinen laite.

Savuharjoituksia ja PBE (Personal Breathing Equipment) -savuhupun käyttöä voitaisiin harjoitella oman simulaattorin sijaan uudessa palosimulaattorissa.

FAF_vesipelastusharjoitusUudisrakennuksessa ei myöskään nähtäisi enää uima-allasta, jossa tehdään lauttaharjoituksia sekä käytetään pelastusliivejä perinteisessä Help/Huddle-kelluntaharjoituksissa. Allas on ollut vajaalla käytöllä ja se vie ison tilan nykyisestä turvahallista.

Jatkossa harjoitukset toteutettaisiin uimahalleissa, joissa on vapaata kapasiteettia normaalin aukiolon ulkopuolella. Hankinnassa on myös mobiili kuljetusalusta tarvittaville harjoitusvarusteille kun pelastusliiveille ja lautoille.

FFA_luokkaVuosittain koulutuskeskuksen tiloissa annetaan uutta ja kertauskoulutusta kaikkiaan yli 2600 Finnairin, OSM:n ja Adeccon matkustamohenkilökunnan jäsenelle sekä noin tuhannelle Finnairin lentäjälle. Näiden lisäksi FFS-simulaattoreissa on myös ulkomaalaisia asiakkuuksia.

Koulutuskeskus on käytännössä aina auki ja ainoa poikkeus on joulun aika, kun keskus on suljettuna jouluaatosta joulupäivään. Kesällä on myös hiljaisempaa muun kuin simulaattorikoulutuksen osalta. Syyskuun alusta toiminta on taas täydessä vauhdissa, kun matkustamohenkilökunnan peruskurssit alkavat.

FFA:n simulaattorit ovat kovassa käytössä myös kesäaikaan ja käyttöä on noin 5100 tunnin verran per simulaattori. Parhaimmillaan jopa noin 5400 tuntia. Kovimmassa käytössä on Airbus A320 FFS -simulaattori.

FFA_A350FFSUlkopuoliset operaattorit puolestaan käyttävät ahkerasti yli 5000 tunnin verran Embraer-simulaattoria. Sen osalta Suomessa käy asiakkaita ympäri maailmaa kaikkialta muualta paitsi Australiasta.

”Itse muutto on haasteellinen ja se kestäisi noin kaksi vuotta. Yhden simulaattorin siirto ottaa minimissään aikaa kuukauden verran ja tuolloin työtä tehtäisiin useammassa vuorossa”, avaa Kuutschin muuton haasteita.

FFA_harjoituslaitteetLentoyhtiöt tarvitsevat koulutuksia ympäri vuoden ja simulaattorin ollessa poissa käytöstä esimerkiksi muuttoa varten on koulutukset ostettava muualta. Niiden osalta on oltava liikkeellä ajoissa, sillä lentoliikenteen kasvu on lisännyt kysyntää myös koulutuksille ympäri maailmaa.

Koulutuskeskuksessa sijaitsee nykysiin kuusi simulaattoria: A350 FFS, A330 FFS, A320 FFS, ERJ-170 FFS, ATR72 FFS ja Copter Safetyn AW319 FFS sekä A320 MFTD -koulutuslaite. Niiden purkaminen ja uudelleen rakentaminen on hidasta ja tarkkaa työtä.

CopterSafety_simuhalli_1Nykyisen koulutuskeskuksen viereen nousi nopealla aikataululla Copter Safetyn -koulutuskeskus. Tämä nykyvaatimusten mukainen rakennus on todennäköisesti yksi vertailukohde myös Finnairin uudelle koulutuskeskukselle. Finnairin tuorein hankinta eli toinen A320 FFS -simulaattori on sijoitettu juuri näihin Copter Safetyn tiloihin.

 Copter Safetyn tilojen rakentaminen osoitti myös etteivät rakennus- ja räjäytystyöt aiheuttaneet haittaa herkille simulaattoreille. Räjäytykset tehtiin pienemmillä panoksilla eivätkä ne aiheuttaneet yhtään käyttökatkoa lentokoulutuksille.

 FFA_Ari_turvahalli_lauttaFinnair Flight Academy työllistää 31 ihmistä, joista valtaosa on kolmessa vuorossa työskenteleviä simulaattoriteknikoita. He pitävät huolta tärkeiden FFS-laitteistojen kunnosta.

Vakituisen henkilökunnan lisäksi koulutuskeskuksessa työskentelee yli 60 matkustamahenkilökunnan kouluttajaa sekä yli 170 lentäjäkouluttajaa. Vuoden 2017 liikevaihto oli yli 11 miljoonaa euroa ja liiketulos oli noin kolme miljoonaa euroa.