Finnair laskee liikkeeseen uuden 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

A321ER_10Finnair Oyj laskee liikkeeseen uuden 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 24. toukokuuta 2029. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 4,750 prosentin vuotuista korkoa. Finnair tervehdyttää toimilla tasettaan.

"Kiitän lämpimästi kaikkia uuteen joukkovelkakirjalainaamme sijoittaneita heidän luottamuksestaan Finnairiin. Uusi joukkovelkakirjalainamme viimeistelee kattavat toimenpiteemme taseen tervehdyttämiseksi. Yhtiö on nyt hyvissä asemissa jatkamaan strategiansa toteuttamista ja arvon tuottamista kaikille sidosryhmilleen", sanoo Finnairin talousjohtaja Kristian Pullola.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 24. toukokuuta 2024. Finnair tulee jättämään hakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Finnair kertoi 14. toukokuuta kutsuvansa 19. toukokuuta 2025 erääntyvän, luottoluokittamattoman, alun perin 400 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainansa lainaosuuksien haltijat myymään lainaosuutensa takaisin. Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1 005 euroa kutakin 1 000 euron lainaosuutta kohti.

Finnair aikoo käyttää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saamansa varat, vähennettynä liikkeeseenlaskuun liittyvillä kuluilla, 14.5.2024 julkistetun takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen ja loput varat uudelleenrahoitukseen sekä muihin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen.

Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun järjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj sekä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Lue myös: