Finnair petrasi myyntiä ja täyttöastetta lokakuussa

A350_Fin_night_1Euroopan liikenne kasvatti Finnairin kokonaiskapasiteettia tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna lokakuussa 4,2 prosenttia. Samalla aikavälillä liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 6,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vertailukaudella Finnairin Aasian-liikenteen kapasiteetti supistui 3,1 prosenttia, mutta liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,1 prosenttia korkean matkustajakäyttöasteen ansiosta. Kapasiteetin supistuminen johtui erityisesti vertailukauden jälkeen toteutetuista laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneista muutoksista sekä Hongkongin lentojen talvikauden vähennyksistä.

Amerikan-liikenteen voimakas kasvu matalalta lähtötasolta johtuu siitä, että viime vuodesta poiketen Finnair lensi lokakuussa 2015 New Yorkin lisäksi alkukuussa Chicagoon ja Torontoon sekä loppukuussa Miamiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,0 prosenttia. Kapasiteetin kasvuun vaikuttivat muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi ja uudet kesäkausireitit.

Tavanomaista Euroopan-liikenteen lentokalustoa suuremmalla A350-koneella lennetyt esittely- ja perehdytyslennot tukivat sekä kapasiteetin että liikenteen kasvua väliaikaisesti yli prosenttiyksiköllä.  

Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit. Kotimaan liikenteen matkustajakäyttöaste laski 0,7 prosenttiyksikköä 63,5 prosenttiin.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi lokakuussa 11,0 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 3,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 58,3 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Viime kuukausista poiketen Finnairin kapasiteettiin sisältyi kaksi IAG:n kanssa jaettua rahtilentoa viikossa Helsingin ja Lontoon välillä syyskuun puolivälistä lähtien.

Lokakuussa Finnairin Matkustajakäyttöaste parani 1,9 prosenttiyksikköä ja oli 81,4 prosenttia. Lennoista 92,9 prosenttia (92,3) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Lokakuu 2015

  Lokakuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 933,5 11,2 8 695,4 6,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 789,3 4,2 26 709,7 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 269,3 6,8 21 668,7 2,4
Matkustajakäyttöaste % 81,4 1,9 p 81,1 0,3 p
Rahti ja posti tn 12 653,9 -2,5 108 045,2 -13,8
Tarjotut tonnikilometrit 404,9 1,6 3 890,5 -1,1
Myydyt tonnikilometrit 277,6 0,9 2 590,6 -2,6
Kokonaiskäyttöaste % 68,6 -0,5 p 66,6 -1,0 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 592,1 8,5 5 472,9 6,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 193,2 4,1 10 972,0 5,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 951,5 7,0 8 659,8 4,5
Matkustajakäyttöaste % 79,7 2,2 p 78,9 -0,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 24,1 59,6 225,8 18,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 195,0 68,1 1 839,9 22,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 163,9 63,5 1 556,7 19,4
Matkustajakäyttöaste % 84,1 -2,3 p 84,6 -2,0 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 142,9 0,4 1 421,8 -1,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 275,0 -3,1 12 736,8 -3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 073,8 0,1 10 664,9 -1,7
Matkustajakäyttöaste % 84,2 2,6 p 83,7 1,2 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 174,4 27,7 1 575,0 11,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 126,1 28,7 1 160,9 8,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 80,1 27,3 787,3 10,9
Matkustajakäyttöaste % 63,5 -0,7 p 67,8 1,6 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 958,1 4,6 94 406,2 -2,3
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 441,7 11,5 17 820,9 -10,9
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 743,7 37,5 6 675,9 5,9
- Asian rahtiliikenne tn 7 593,8 0,1 68 479,0 -0,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 179,0 8,2 1 430,4 -4,1
Rahtilento tn** 1 695,7 -32,3 13 639,0 -52,6
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 653,9 -2,5 108 045,2 -13,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 121,2 0,5 1163,0 -4,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 74,6 -6,2 651,9 -15,0
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 113,2 11,0 1086,3 10,3
Myydyt reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit milj. 65,9 3,2 584,0 -0,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 61,6 -4,3 p 56,1 -7,2 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 39,7 -4,2 p 39,5 -12,4 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 64,8 -2,0 p 58,1 -4,3 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 58,3 -4,4 p 53,8 -6,0 p