Hawk-turman kenttätutkimukset on saatu päätökseen

HW_turma_1

Ilmavoimien onnettomuustutkintaryhmä on  21. marraskuuta saanut Hawk-turman paikkatutkinnan päätökseen. Seuraavaksi keskitytään selvittämään miten kahden BAe Hawk Mk66 -koneen yhteentörmäys tapahtui. Turmassa menehtyi toisen harjoitussuihkukoneen ohjaaja.

Kaksi Ilmavoimien Hawk-harjoitussuihkukonetta osui toisiinsa harjoituslennolla 13. marraskuuta. Koneet olivat parina suorittamassa koulutusohjelman mukaista kaartotaisteluharjoitusta kolmatta Hawkia vastaan.

Hawk_Mk66_ilmavoimatToisen onnettomuuskoneen ohjaaja menehtyi onnettomuudessa. Toisen koneen ohjaaja pelastautui heittoistuimella, ja hänet on jo kotiutettu sairaalasta.

Onnettomuustutkintaryhmä on saanut onnettomuuden kenttätutkimukset pääosin valmiiksi Perhon Salamajärvellä, Keski-Pohjanmaalla. Koneiden putoamispaikat on pääosin raivattu ja suurin osa maastosta löytyneestä materiaalista on siirretty jatkotutkimuksiin.

HW_turma_3

"Jatkotutkimusten tavoitteena on erotella ja tunnistaa löytyneet osat yksityiskohtaisemmin.  Sen jälkeen keskitymme etsimään todistusaineistoa siitä, miten turmakoneiden yhteentörmäys on tapahtunut", kertoo tutkimusryhmän johtaja majuri Mikko Pekkala.

Onnettomuustutkintaryhmä pyrkii saamaan loppuraporttinsa valmiiksi kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Tämä riippuu kuitenkin siitä, kuinka kattavasti onnettomuuden kannalta oleellinen tieto on saatu haltuun.

"Tärkein todistusaineisto tulee olemaan se data, jonka saamme pelastautuneen ohjaajan koneen lennonrekisteröintilaitteesta", tarkentaa majuri Pekkala.

Tutkijoiden mukaan vaikuttaa suuresti siltä, että inhimilliset tekijät ovat olleet onnettomuuden taustalla. Tekniset syyt ovat jo hyvin pitkälti pois suljettuja.

HW_turma_2

Kauhavan Lentosotakoulun ja Tikkakosken Ilmasotakoulun varuskuntien varusmiehet ovat tukeneet onnettomuustutkintaryhmän työtä merkittävällä tavalla. Paikalla on ollut noin 50 sotilaan vahvuinen osasto, joka on vastannut alueen eristyksestä ja vartioinnista sekä osallistunut maastoetsintöihin.

"Varusmiesten valmiudet toimia tämänkaltaisissa tilanteissa ovat erittäin hyvät. He ovat ymmärtäneet toiminnan luonteen ja olleet hyvin perillä siitä, mitä maastossa tulee tehdä ja mitä sieltä pitää etsiä. Toiminta on ollut tarkkaa ja tehokasta", arvioi majuri Pekkala.

hawk_turma_2_puolustusvoimatMolemmat putoamispaikat sijaitsevat soisella alueella. Haastavat olosuhteet ovat vaikeuttaneet toimintaa maastossa. On oletettavaa, että kaikkea onnettomuudesta peräisin olevaa materiaalia ei löydetä.

 "Koska suot ovat nyt sulia, osa materiaalista on uponnut maaperään. Todennäköisesti joudumme keväällä palaamaan putoamispaikalle maastonpuhdistustehtäviin. Mitään kriittistä materiaalia maastoon ei tule pysyvästi jäämään", toteaa majuri Pekkala.

Onnettomuuskoneiden putoamisalue on ollut eristettynä kenttätutkimusten ajan. Alueen eristys ja sen yläpuolisessa ilmatilassa ollut lentokielto tullaan purkamaan viimeistään perjantaina 22. marraskuuta päivän päätteeksi.

"Putoamispaikkojen maat omistaa Metsähallitus ja yksityiset maanomistajat. Vaikka eristys päättyy, sivullisten on edelleen syytä välttää alueelle menemistä", korostaa majuri Mikko Pekkala.