Helsinki-Vantaan primääritutka uudistetaan - Viroon mahdollisesti yhteiskäyttötutka

Finavia_HEL_PSRSuomessa lennonvarmistuspalveluja tarjoava ANS Finland investoi Helsinki-Vantaalla sijaisevan ensiötutkan päivitykseen. Uudistus tuo lisäkantamaa sekä kasvattaa käyttöikää. Käynnissä ovat myös keskustelut Viroon rakennettavasta mahdollisesta yhteiskäyttöön tulevasta ensiötutkasta.

Helsinki-Vantaan lentoaseman toimistotorni TOTO:n katolla oleva PSR (Primary Surveillance Radar) -ensiötutka uudistetaan. Thalesin kanssa todennäköisesti toteutettava päivitys tuo tutkalle lisää kantamaa lähes tuplasti sekä noin 15 vuotta lisää käyttöikää. Myös erottelukyky on parantunut. Kyseessä on ANS Finlandilta noin 1,5-3 miljoonan euron investointi. Lentoposti.fi kertoi hankkeesta ensimmäisen kerran uutisessaan heinäkuussa 2017.

ANSF_app_tyopisteLennonvarmistuksen tarpeisiin esitysjärjestelmiiin tuotetaan kuvaa pääasiallisesti ns. toisiotutkalla (SSR, Secondary Surveillance Radar), joka perustuu ilma-aluksen toisiotutkavastaajan eli transponderin ja lennonjohdon tutkajärjestelmän väliseen kommunikaatioon.

Pimääri- eli ensiötutkan havainnointikyky perustuu tutkan lähettämiin radioaaltoihin sekä kohteesta takaisin palaavaan tutkaheijasteeseen. Sen avulla havaitaan myös ns. pimeät lennot eli ilman transponderia lentävä liikenne oli kyseessä sitten ulkomaalainen sotilaskalusto tai kotimainen väärässä paikassa lentävä drone.

Helsinki-Vantaan nykyisen PSR (Primary Surveillance Radar) -tutkan valvontapeitto kattaa suuren osan Suomenlahdesta arviolta noin 80-100 merimailin kantamalla. Lennonjohdon käytössä kuva on nykyisellään suodatettu noin 60 merimailiin.

Suuri osa Helsinki-Vantaan lähtevästä ja saapuvasta liikenteestä kulkee Suomenlahdella juuri tämän tutkan kantaman sisäpuolella. Nykyisen primääritutkan antenni pyörähtää 15 kertaa minuutissa.

HEL_PSR_laajaLoppuvuodeksi 2018 suunniteltu päivitys kaksinkertaistaisi tutkan kantaman ja samalla pyörimisnopeus hieman hidastuu kantaman parantamiseksi nykyisestä. Uudistettu tutka on käytössä vuoden 2019 aikana. Tarkkaa kantamaa ei julkaista.

Aiemmin esillä olleet keskustelut ilmatilannekuvan jakamisen osalta kotimaassa eli siviili- ja sotilastutkatietojen integroimisen selvitttäminen ei ole edennyt. Menetelmät Suomen siviili- ja sotilaslennonjohtojen välillä on nykyisellään toimiva ja yhteistyö Ilmavoimien suuntaan on sujuvaa.

Helsinki-Vantaan primääritutkauudistuksen aikaan on käynnissä myös hanke Suomen ja Viron yhteiskäyttöön mahdollisesti tulevasta ensiötutkasta. Keskustelut ovat käynnissä ja päätöksiä sen suhteen on luvassa vielä vuoden 2018 aikana. Uusi tutka nousisi Suomenlahden eteläpuolella jollekin Viron saarelle.

ANS Finlandin ja Viron lennonvarmistuksen lisäksi keskusteluissa on ollut mukana myös Suomen Puolustusvoimat. Mukana hankkeessa on siis myös Puolustusvoimien asettamat reunaehdot hankkeen toteuttamiseksi

Suomen ja Viron lisäksi Itämeren primääritutkapeittoa parantaa Ruotsin hanke. Luftfartsverket (LFV) uudistaa Etelä-Ruotsin Vissefjärdassa sijaitsevan vanhan sotilastutkan, jonka odotetaan tulevan operatiiviseen käyttöön vuoden 2019 aikana.

Lue myös: