Helsinki-Vantaan terminaalin länsisiiven rakentaminen käynnistyi

HEL_kulma_lansisiipi_aloitusNyt aloitetun länsisiiven rakentamisinvestoinnin osuus on Finavian 900 miljoonan euron jätti-investoinnista 300 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä länsisiipeen rakennetaan niin sanottu iso keskusaukio, joka avataan vuoden 2018 lopulla. Länsisiiven jatkorakentamisesta päätetään vasta myöhemmin.

HEL_kulma_lansisiipi_PESLuvassa on arkkitehtonisesti vaikuttava tila. Sen jylhät, suomalaisella puulla verhoillut seinä- ja kattorakenteet tarjoavat näyttävät puitteet erilaisille tapahtumille ja ilmiöille. Keskusaukion myötä valmistuu uutta matkustaja- ja matkatavaratilaa 25 000 neliömetriä.

Investointipäätökset länsisiiven seuraavista vaiheista tehdään myöhemmin. Finavian laajennusohjelma etenee vaiheittain muun muassa projektiin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien riskien hallitsemiseksi. Näin markkinatilanteen muutoksiin voidaan reagoida joustavasti.

"HEL_lansisiipi_nightLänsisiipeen rakennettavasta upeasta keskusaukiosta muodostuu koko laajennuksen sydän. Sen kautta kaukolentojen matkustajat kulkevat lennoilleen ja saapuvat maahamme. Aukion ympärille sijoittuvat muun muassa vaihtomatkustajien uudenajan turvatarkastus, lukuisat myymälät ja ravintolat sekä uudet palvelut", kertoo Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja Ville Haapasaari.

"Tavoitteenamme on luoda puitteet unohtumattomalle ja merkittävälle matkakokemukselle, joka jättää muistijäljen ja vahvistaa Helsinki-Vantaan brändiä", jatkaa Haapasaari.

HEL_DB_putkiNykyisin käynnissä on jo mm. tammikuussa 2016 aloitetun terminaalin uuden eteläsiiven rakentaminen. Ohessa kuva eteläsiivestä ja Lentoaseman ensimmäisesta ThyssenKruppin toimittamasta ns. dual boarding eli - kaksoismatkustajasillasta.


Helsinki-Vantaa on suomalaisen arkkitehtuurin ja suunnittelun voimannäyte


Terminaalilaajennus muodostuu kahdesta uudisosasta, joista länsisiipi valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2020. Eteläsiiven rakennustyöt ovat jo hyvässä vauhdissa, ja se avataan kesällä 2017.

Finavia_P_alueetLaajennuksen on suunnitellut kansainvälistä tunnustusta saanut suomalainen arkkitehtitoimisto PES-Arkkitehdit. Sama toimisto on suunnitellut myös Helsinki-Vantaan vuosina 1996 ja 1999 valmistuneet laajennukset sekä terminaalin edustalla olevat pyöreät pysäköintilaitokset.

"Suunnitteluun otettu mukaan elementtejä, joilla Helsinki-Vantaa voi erottua muista maailman lentokentistä. Tuomme esille suomalaista osaamista ja arkkitehtuuri-ilmettä. Runsas lasin ja puun käyttö tuovat tiloihin valoisuutta ja luonnonläheisyyttä", sanoo arkkitehti Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdeiltä.

Kehitysohjelman suunnittelu etenemässä terminaali 2:n edustalle

HEL_Helsinki_Airport_Aerial_2020_modified_1

Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelma sisältää myös suunnitelman kakkosterminaalin laajentamiseksi nykyiselle pysäköinti- ja joukkoliikennealueelle. Näin saataisiin lisää tilaa lähtöselvitys-, turvatarkastus- ja matkatavaratoiminnoille. Nykyisen kahden terminaalin sijasta lähtö- ja tulopalvelut voitaisiin keskittää yhteen terminaaliin.

Finavia valmistelee parhaillaan suunnittelukilpailun käynnistämistä terminaali 2:n ja sen edustan kehittämiseksi. Mahdollinen rakentaminen käynnistyisi aikaisintaan parin vuoden sisällä.

helsinki_airport_terminal2_front_design_1Hanke antaisi mahdollisuuksia parantaa nykyisiä pysäköinti- ja joukkoliikennejärjestelyjä sekä kehittää lentoaseman linkittymistä eri liikennemuotojen kanssa. 

Helsinki-Vantaa jo nyt paitsi merkittävä eurooppalainen lentoliikenteen solmukohta myös Suomen suurimpia bussi- ja junaliikenteen keskittymiä; jota kautta kuljetaan myös maa- ja meriteitse Venäjälle, Tallinnan, Baltiaan ja Pohjoismaihin. VR on myös suorittanut kaukojunakaluston koeajoja lentoasemalle kulkevalla kehäradalla.


Kohti vuotta 2020

Finavian lähes miljardin euron suuruisen investointiohjelman tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa sekä kansainvälisessä lentoasemien kilpailussa että Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen merkittävänä solmukohtana.

Laajennuksen ansiosta lentoasemalla voidaan palvella 20 miljoonaa vuotuista matkustajaa vuonna 2020.

Lue myös: