Kauhavan saavutettavuus paranee - käyttöön GPS-pohjaiset RNP-mittarilähestymismenetelmät

Kauhava_kiitotie17_35Kauhavan lentopaikka kehittyy ja odotetut GPS-pohjaiset mittarilähestymismetelmät otetaan käyttöön elokuussa 2022. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa julkaistaan viralliset ilmailukäsikirjan mukaiset mittarilähestymismetelmät valvomattomalle lentopaikalle. Saavutettavuus paranee merkittävästi ja muutos tuo erilaisia mahdollisuuksia Kauhavalle ja lento-operaattoreille.

Kauhavalla on vahva ilmailuperintö vuodesta 1929 lähtien, kun Ilmavoimat aloitti toimintansa siellä. Vuonna 2014 ilmavoimien Lentosotakoulun muutettua Tikkakoskelle Kauhava hiljeni. Samana vuonna kenttä poistui myös Finavian lentokenttäverkostosta. Ilmavoimat toimi Kauhavalla yli 87 vuotta, joiden aikana siellä annettiin lentokoulutusta noin 4500 lento-oppilaalle ja Suomen lentomerkkejä jaettiin ohjaajille 2634 kappaletta.

Kauhava_kiitotie35Muutokset hiljensivät 2700 metriä pitkän ja 60 metriä leveän kiitotien 17/35. Vielä vuonna 2013 Kauhavalla oli noin 5700 ilma-aluksen laskeutumista. Edellisen kerran kyseinen kiitotie on peruskorjattu 2010-luvun alkupuolella.

Kauhavan lentotoiminta on siis ollut vähäistä viime vuosina, mutta merkittävä muutos tapahtui vuonna 2020. Tuolloin Kauhavan lentopaikka sai Kauhava Air Show -tapahtuman valmisteluiden yhteydessä hyväksynnän sotilasilmailun viranomaisyksiköltä (SVY).

Tämän jälkeen ilmavoimat on harjoitellut Kauhavalla F/A-18 Hornet -hävittäjillä sekä Hawk-suihkuharjoituskoneilla. Destia kartoitti kentän lentoliikennealueiden kunnon mittauksin myös keväällä 2022, jonka jälkeen lentopaikka sai jälleen SVY:n hyväksynnän kahdeksi vuodeksi kaikelle sotilasilmailutoiminnalle. Hawkit palasivat Kauhavalle ilmavoimien harjoituksessa kesäkuussa 2022.

HN_EFKA_170821Kauhavan mittarilähestysmismentelmiin tähväävä projekti on ollut pitkä ja monivaiheinen. Lentoposti.fi kertoi nyt toteutuvasta Kauhavan RPN-mittarilähestymismenetelmähankkeesta uutisessaan helmikuussa 2020 (Kauhavan lentonäytösjärjestelyt etenevät - kiitotien uskotaan olevan riittävässä kunnossa HX-ehdokkaille).

LSK BusinessParkin osalta projektia on hoitanut kapteeni evp. Harri Huhtala totesi projektin olleen haastava ja vaatineen uutta ajattelutapaa kaikilta osapuolilta.

"Uuden toimintatavan tuominen ilmailuun on aiheuttanut tietysti synnytystuskia, mutta yhteistyö Traficomin ja Fintrafficin kanssa on ollut joustavaa", kommentoi Huhtala.

Uudenlaiset PBN-toimintaympäristön (Performance Based Navigation) mukaiset GPS-pohjaiset mittarilähestymismenetelmät mahdollistavat toiminnan lentopaikalla ilman maassa olevia perinteisiä huoltoa vaativia navigointijärjestelmiä.

Kauhava_RNP_17Nykyisin mittarilentotoiminta on sallittua aiempaa laajemmin erilaisissa tilanteissa, sillä huhtikuussa 2020 Suomessa julkaistu ilmailumääräys OPS M1-16 mahdollisti mittarilentotoiminnan lentopaikoilla ilman lennonjohtopalvelua tai lentopaikan lentotiedotuspalvelua.

Syksyllä 2020 Kauhavan lentopaikan hanke eteni yhteydenotolla lennonvarmistuspalveluja Suomessa tarjoavaan ANS Finlandiin (nyk. Fintraffic ANS). Tavoitteena oli saada Kauhavan lentopaikalla RNP-lähestymismenetelmät (Required Navigation Performance).

Ensimmäiset luonnokset uusista RNP-lähestymismenetelmistä LNAV-minimein laadittiin alkuvuodesta 2021.Tavoitetila oli saada menetelmät käyttöön jo kesällä 2021. Hanke viivästyi kuitenkin reilulla vuodella, sillä kaikkia tarvittavia säädöksiä ei vielä oltu päivitetty tai julkaistu. Nyt voimaan on astunut muutoksia koskien EU-asetuksia, ilmailulakia kuin kansallisia ilmailumääräyksiä.

Kauhava_RNP_35Lennonvarmistusyhtiö Fintraffic ANS laatii ja ylläpitää mittarilentomenetelmiä Suomessa 24 lentoasemalla. Jatkossa tämän ylläpidon piirissä on myös Kauhava ja mahdolliset muut valvomattomat lentopaikat.

 Hanke nytkähti eteenpäin vuoden 2022 alkupuolella, kun aikaisemmin tehdyt menetelmäsuunnitelmat tarkistettiin ja päivitettiin ajantasaisilla tiedoilla. Kyseisistä mittarilentomenetelmistä on laadittu julkaistavat karttatuotteet ja ne julkaistaan Ilmailukäsikirjassa.Kauvahalle tulee käyttöön RNP-mittarilähestymismenetelmät molempiin kiitotiesuuntiin LNAV-minimiin. Voimaantulopäivä on 11. elokuuta 2022.

Kiitoteille 17 ja 35 voi siis jatkossa suorittaa mittarilähestymisiä. Julkaistut ja elokuussa voimaan tulevat menetelmät sisältävät 3,5 asteen liukukulman ja alimmillaan kyseiset RNP-menetelmät mahdollistavat 390 jalan minimin.

Jo aiemmin eli huhtikuussa 2022 Kauhavalla otettiin käyttöön RMZ-radiovyöhyke (Radio Mandatory Zone), joka yltää maan pinnalta 3500 jalan korkeuteen. Se tukee mittarilentotoimintaa ja kaikkien toimijoiden tilannetietoisuutta. Kevään 2022 aikana ilmatilaan on perustettu myös D-alueita, jotka lisäävät osaltaan ilmatilan turvallisuutta ja käytettävyyttä. Kauhavan lentopaikka on lisäksi saanut IFR-hyväksynnän eli se on valmis mittarilentotoimintaan.

Graffiti 6 Hawk"Kauhavan kentän savutettavuus paranee ja nyt pystytään tarjoamaan monipuolisia
mahdollisuuksia eri lento-operaattoreille. Entisen Lentosotakoulun infra on
pidetty kunnossa", kertoo lopputulokseen tyytyväinen
Mika Marjamäki LSK Business Parkista.

Kauhavan lentopaikka siirtyi vuonna 2014 LSK Business Park Oy:n haltuun. Jo tuolloin se kertoi aikovansa jatkaa lentotoiminnan mahdollistamista tavoitteenaan kansainvälinen lentoliikenteeseen liittyvä toiminta.

Kauhava_kuva3Kauhavan alueen periksiantamattomuutta kuvastaa hyvin vuoden 2020 lentonäytös, joka järjestettiin onnistuneesti koronviruspandemian aikana. Kyseessä oli todennäköisesti kyseisen vuoden suurin yleisötapahtuma.

Kauhavalle on 2000-luvulla rakennettu myös merkittävä ilmailuhistoriallinen Lentokonepuisto, jonka kokoelmissa on kaikki seitsemän tärkeintä ilma- ja lentosotakoulussa toisen maailmansodan jälkeen palvellutta koulu- ja harjoituskonetta (Kauhavan Lentokonepuiston kokoelmiin Vinka ja Fouga Magister – hankkeen tavoitteet saavutettu).

Vastaavia kehityshankkeita toteutetaan myös Sodankylän lentoasemalla, jossa otetaan kuluvan vuoden aikana käyttöön RNP-lähestymiset ja aiemmin kesällä voimaan tuli RMZ-vyöhyke.

Lue myös: