Lappeenrannan lentoasema siirtyy uuden yhtiön haltuun

Finavia_sign_2Finavia Oyj, Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan liitto ovat päässeet yhteisymmärrykseen ehdoista, joiden mukaan Finavian omistama Lappeenrannan lentoasemakiinteistö sekä lentoaseman liiketoiminta siirtyvät Saimaan Lentoasema säätiölle ja perustettavalle Lappeenrannan Lentoasema Oy –nimiselle yhtiölle.<--break- />

Alueellistaminen vaatii toteutuakseen vielä Lappeenrannan kaupunginvaltuuston (7.12.) ja Etelä-Karjalan maakuntahallituksen (30.11.) sekä Finavian yhtiökokouksen hyväksynnän. Tavoitteena on, että esityksen mukaisesti liiketoiminta luovutetaan uudelle yhtiölle 1.1.2016.

Kiinteistökaupan lisäksi tapahtuvassa liiketoimintakaupassa Lappeenrannan lentoasema Oy:lle siirtyvät Lappeenrannan lentoaseman matkustajapalveluiden järjestäminen, lentoaseman alueen kunnossapito, kaupallinen toiminta ja kehittäminen.

Finavia Oyj:n Lappeenrannan lentoaseman luovutettavassa verkostoliiketoiminnassa työskentelevä henkilöstö siirtyy perustettavan yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tällä hetkellä siirtyviä työntekijöitä on 13 henkilöä.

Lennonjohtotyö ja lennonjohtajat eivät siirry liiketoimintakaupassa. Lennonvarmistus-palveluita tarjottaisiin lentoasemalla jatkossa kaupallisen palvelusopimuksen pohjalta.

"Lappeenrannan lentoaseman siirtyminen alueen hallintaan antaa erinomaiset mahdollisuudet alueen toimijoille kehittää alueen vetovoimaisuutta, elinkeino-elämää sekä matkailua Lappeenrannassa ja koko Etelä-Karjalan alueella", kertoo Finavia Oyj:n toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää lentokentän merkitystä tärkeänä koko Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimaisuudelle ja saavutettavuudelle. Jarva korostaa, että alueellisessa hallinnassa olevan lentokentän kehittäminen edellyttää nyt maakunnan, Saimaan alueen kaupunkien sekä elinkeinoelämän toimivaa yhteistyötä.

"Omassa hallinnassamme oleva lentokenttä on mahdollisuutemme turvata Lappeenrannan alueen hyvä saavutettavuus. Toimivat ja nopeat kulkuyhteydet vauhdittavat investointeja ja matkailun kehittymistä alueellamme, mikä puolestaan vahvistaa elinkeinoelämää ja lisää työllisyyttä. Kansainvälinen lentoliikenne edistää myös Lappeenrannan kasvukeskusasemaa molemmin puolin rajaa".

Lappeenrannan lentoaseman alueellistamishanke liittyy LVM:n lentoliikennestrategian toimeenpanoon. Strategiassa esitetään, että Finavia ylläpitää lentoasemia verkostoperiaatteen mukaisesti. Lappeenrannan lentoasemalta ei ole ollut liikennettä muille Finavian ylläpitämille lentoasemille.  

"Etelä-Karjalassa on vahva oma tahtotila kehittää maakuntaa ja koko Saimaan alueen matkailua. Siksi päätimme ottaa vastuun kentästä omiin käsiimme. Suorista ja edullisista kansainvälisistä lentoyhteyksistä on ollut ja on tuntuva hyöty alueemme asukkaille ja yrityksille. Pietarin läheisyys tuo lisäksi huomattavan ulkomaisen asiakaspotentiaalin, joten uskon, että siirtymäkauden jälkeen saamme jälleen lennot käyntiin", sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen.

Hän toivoo, että valtio tukee alkuvaiheessa alueellistamista.

"Sijaintinsa ansiosta Lappeenrannasta voi tulla onnistunut esimerkki, jota kenties voidaan seurata muillakin maakuntakentillä, mikäli alueet ja kaupungit niin haluavat", uskoo Viialainen.

Lue myös: