Malmin lentokenttää koskeva muutosehdotus raukesi kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Malmi_kaavarunko_9_2015Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tiistaina 10. marraskuuta Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Malmin lentokenttää koskeva muutosehdotus raukesi lautakunnassa.

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Tom Packalen oli tehnyt vastahdotuksen Malmin nykyisen lentokentän alueella yleiskaavan karttamerkintöjen muuttamisesta siten, että ne mahdollistaisivat kenttäalueen kehittämisen niin, että ilmailutoiminta, liiketoiminta ja asuntorakentaminen otetaan kokonaisuutena huomioon. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.

Malmi_opaste_1Tulevasta rakentamisesta noin kolmannes on täydennysrakentamista, joka sijoitetaan erityisesti raideliikenteen solmukohtiin. Kolmannes sijoittuu uusille rakentamisalueille, kuten Malmin lentokentälle ja kolmannes kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin.

Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin esimerkiksi kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä siitä. Ehdotuksesta tulevat muistutukset ja lausunnot käsitellään vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopullinen yleiskaavaehdotus menee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuoden 2016 aikana.

Lue myös: