Malmin puolustajat: Jättääkö Helsinki huomioimatta uuden ympäristöhistoriaselvityksen

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Helsingin kaupunki on tähän mennessä jättänyt huomiotta Museoviraston ja kansainvälisten kulttuuriperintöjärjestöjen esittämät kentän säilyttämistä puoltavat suositukset. Malmin lentoaseman puolustajat ovatkin huolissaan, että jääkö vastikään julkaistu Malmia puolustava kaupungin itsensä teettämän ympäristöhistoriaselvityksen suositukset huomioitta.

“On huolestuttavaa havaita, että kaupungin teettämän selvityksen tulos on selkeässä ristiriidassa kaupungin suunnitelmien kanssa”, pohtii Lex Malmi aloitteen aloitteen vireillepanija Kim Korkkula.

“On myös yllättävää, että tämän kaltainen selvitys tehdään vasta nyt, kun sen käsittelemää LexMalmi_2kohdetta koskevia suunnitelmia on jo kauan valmisteltu.”

Lex Malmi on samoilla linjoilla Helsingin kaupungin teettämän ja 6. syyskuuta julkaiseman ympäristöhistoriaselvityksen johtopäätösten kanssa, mutta se ei kuitenkaan rajoitu tarkastelemaan Malmin kenttää ainoastaan kulttuurihistoriallisten arvojen suojelun näkökulmasta vaan painottaa ennen kaikkea kentän lentotoiminnan jatkumisen merkitystä koko Suomen liike-elämälle.

Malmin lentoaseman säilyttäminen ilmailukäytössä luo pienillä, uudentyyppisillä koneilla liikennöiville reittiyhtiöille edellytykset palvella maakuntakeskusten ja maakuntien yritysten sujuvia yhteyksiä pääkaupunkiin Helsinki-Vantaan kasvavien ruuhkien ulkopuolella.

“Kentän kulttuurihistoriallinen merkitys on kiistaton ja siellä vuosikymmenien aikana kehittyneet ilmailuperinteet ja ilmailualan osaamiskeskittymä muodostavat perustan sille kentän korvaamattomalle arvolle, joka voi myös tulevaisuudessa palvella pääkaupunkiseudun lisäksi koko maan etua", toteaa Juha Krapinoja, joka on yksi Lex Malmin vireillepanijoista.

Myös kansalaisaloitteen kolmas vireillepanija, Mikko Saarisalo korostaa kentän kauaskantoista merkitystä.

“Historiallisten arvojen ohella on kentällä huomattava potentiaali Suomen yritystaloudelle. Siellä tapahtuu jo nyt 1/6 Suomen kaikista tilastoiduista ilmailuoperaatioista ja se toimii vilkkaana sillanpääasemana maakuntakentille ja luo siten ainutlaatuiset edellytykset maakuntien ja pk-seudun yritysten sujuville yhteyksille koti- ja ulkomaan markkinoille", sanoo Saarisalo.

LexMalmi_1Lex Malmi on neljässä viikossa saavuttanut 2/3 siitä 50 000 kannattajan määrästä, joka sen tulee saavuttaa puolen vuoden kuluessa. Uutisen julkaisuaikaan 9.9 kello 12.15 Lex Malmi -kansalaisaloite oli saanut jo 34 225 kannatusilmoitusta.

Lex Malmi -kansalaisaloite

Lue myös: