Patria vaihtaa toimitusjohtajaa - Olli Isotalo jätti paikan heti

Olli_Isotalo_PatriaPatrian toimitusjohtaja Olli Isotalo jättää tehtävänsä, ja yhtiö on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Yhtiötä vuodesta 2016 johtanut Isotalo jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta.

Toimitusjohtajan vaihdos liittyy osaltaan Patrian strategiaan, jonka mukaan yhtiö hakee kasvua erityisesti kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta.

Patria haluaa kasvattaa eri puolustussektoreille tarjottavia huolto- ja elinkaaritukipalveluitaan sekä järjestelmä- ja integrointiliiketoimintaansa. Uudelta toimitusjohtajalta odotetaan vahvaa panosta Patrian palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

”Haluan kiittää Olli Isotaloa hänen työstään Patrian johdossa. Hänen johdollaan yhtiön hallinnointijärjestelmää on kehitetty päämäärätietoisesti eteenpäin, ja päätöksenteon avoimuutta on lisätty. Myös yhtiön kustannusrakennetta on tehostettu vuonna 2017 tehdyillä toimenpiteillä. Patria on vakaalla pohjalla, mutta viime vuosina yhtiön taloudellinen tulos ei kuitenkaan ole ollut odotusten mukainen”, sanoo Patrian hallituksen puheenjohtaja Esa Rautalinko.

Patria on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun. Siirtymäkauden ajan yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa vt:nä talousjohtaja Ville Jaakonsalo.