Puolustusvoimat suorittaa kesän 2022 aikana entistä laajempaa MUM-T -yhteistoiminnan tutkimusta

UAS_ohjaus_1Puolustusvoimat jatkaa miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoiminnan tutkimusta yhteistyössä Saksan kanssa osana maiden välistä Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) -tutkimusprojektia. Entistä laajempia lentotestejä suoritetaan Rovajärvellä ja Kemijärvellä kesä- ja elokuussa 2022.

Suomen ja Saksan puolustushallintojen johtamaan tutkimukseen osallistuu teollisuusyrityksiä molemmista maista. Suomen osuus tutkimuksesta keskittyy ihmisen ja koneen väliseen yhteistoimintaan sekä johtamisyhteyksien varmistamiseen ja on lavetista ja järjestelmistä riippumaton. 

Tutkimukseen liittyviä lentotestejä järjestetään Rovajärvellä ja Kemijärvellä 12.-17.6.2022. Puolustusvoimien johtamat testit järjestetään Saksan asevoimien kanssa.

MUM-T-tutkimukseen liittyviä testejä ja lentodemonstraatioita järjestettiin yhteistyössä Saksan Puolustusministeriön kanssa Rovajärvellä ja Kemijärvellä myös syksyllä 2021. Nyt vuoden 2022 kesäkuun lentotesti on jatkoa vuoden 2021 elokuussa järjestetyille testeille, ja sillä valmistellaan 15.-19.8.2022 toteutettavaa laajempaa demonstraatiota.

Tutkimusyhteistyö lisää Puolustusvoimien ymmärrystä miehittämättömän ilmailun kehityksestä ja antaa mahdollisuuden kokeilla ja arvioida miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoimintaa suomalaisissa olosuhteissa. Suomalaisen teollisuuden osallistuminen testeihin vahvistaa kansallista osaamista ja hyödyttää myös muuta Puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Aiemmin on kerrottu, että Suomen osuus tutkimuksessa keskittyisi lavetista ja järjestelmistä riippumattoman ihmisen ja koneen väliseen yhteistoimintaan.

Teollisuuden osalta kokonaisuutta johtaa Airbus Defence and Space ja mukana on myös suomalainen Patria, joka vastaa MUM-T-järjestelmien (Manned-UnManned Teaming) välisestä tiedonsiirrosta miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten ja maajärjestelmien välillä CANDL-datalinkkijärjestelmällä (Compact Airborne Networking Data Link).

Miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoiminnalla voidaan muun muassa parantaa tilannekuvaa, pienentää uhkaa omille joukoille, vähentää väsymyksestä ja stressistä johtuvia virhearviointeja sekä parantaa sotilaallista suorituskykyä tilanteissa, joissa ihmisen reagointinopeus ei ole riittävä.

Aseteknologian kehitys, sodankuvan muutos ja puolustusratkaisujen pitkät kehitysajat edellyttävät Puolustusvoimien ottavan etupainoisesti haltuun myös sellaisia teknologioita, jotka näkyvät taistelukentällä vasta vuosikymmenien päästä. Tällä hetkellä arvioidaan, että ihmisen johtamilla konejoukoilla kyetään tukemaan ilmaoperaatioita 2030-luvulta alkaen.

Osallistuminen MUM-T -projektiin on osa pitkäjänteistä työtä, jolla Puolustusvoimat kehittää osaamistaan muun muassa miehittämättömiin järjestelmiin, niiden torjuntaan sekä tiedonsiirtoon liittyvissä teknologioissa.

Tätä työtä on tehty myös kumppanimaiden kanssa: esimerkiksi kevään 2019 Bold Quest -harjoituksessa Sodankylässä, jossa kehitettiin ja testattiin erilaisten tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestelmien teknistä yhteensopivuutta. 

Lue myös: