Trafi on julkaissut kansallisen ilmatilapolitiikan

trafi_logoLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi on laatinut Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan toimeksiannosta yhteistyössä sotilastoimijoiden kanssa kansallisen ilmatilapolitiikan. Kahdeksansivuinen dokumentti taustoittaa aihetta ja listaa eri toimijoiden vastuut.

Ilmatilapolitiikka luo puitteet, joiden mukaisesti siviili-ilmailuviranomainen kehittää ja jäsentää ilmatilaa sekä varmistaa sen tehokkaan ja joustavan käytön. Ilmatilapolitiikan tarkoituksena on antaa sidosryhmille tietoa siitä, kuinka ilmatilan hallinta ja sen suunnittelu on järjestetty Suomessa.

Trafi_Kansallinen_ilmailupolitiikkaIlmatilan- ja ilmaliikenteen hallinnassa otetaan huomioon siviili- ja sotilas-ilmailun sekä maanpuolustuksen tarpeet. Myös harrasteilmailu mainitaan huomioon otettavana asiana.

Omat vastuualueet on jaettu Valtioneuvostolle, liikenne- ja viestintäministeriölle, puolustusministeriölle, ilmatilanhallinnan neuvottelukunnalle, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, sotilasilmailuviranomaiselle, ilmaliikennepalveluita tarjoavalle Finavialle ja ilmatilan hallintayksikkö AMC:lle (Airspace Management Cell).

Ilmatilapolitiikkaa arvioidaan säännöllisesti, jotta se pysyisi ajanmukaisena. Ensisijaisia tavoitteita suunnittelun ja käytön osalta ovat turvallisuus ja suorituskyky.

Ilmatilapolitiikka dokumentin tarkoituksena on antaa sidosryhmille tietoa siitä, kuinka ilmatilan hallinta- ja suunnittelu on järjestetty Suomessa. Dokumentin tarkoituksena on myös tukea sidosryhmiä omien investointiensa ja hankkeidensa suunnittelussa, sekä osaltaan varmistaa yleisön luottamus järjestelmän suorituskykyyn ja turvallisuuteen. 

Kansallinen ilmatilapolitiikka (PDF-tiedosto)