Uusien lentokoneiden CO2-päästöstandardit etenevät - EASA:n lausunto Euroopan komission käsiin

Taivas_1Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ehdottaa uusia sekä nykyisiä lentokoneita koskevia suunnitteluvaatimuksia CO2-päästöjen vähentämiseksi. Uusi standardi tulisi voimaan uusien konetyyppien osalta vuoden 2020 alusta ja jo tuotannossa olevien osalta vuoden 2023 alussa. EASA on antanut ehdotuksensa Euroopan komissiolle 6. marraskuuta.

EASA:n antaman lausunnon on määrä kannustaa viimeisimmän polttoainetehokkuutta parantavan teknologian sisällyttämistä uusiin lentokoneisiin ja siten vähentämään kasvavia CO2-päästöjä. Euroopan komissiolle toimitettu lausunto sisältää myös uusia hiukkaspäästöstandardeja ilma-alusten moottoreille. Ne tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta lähtien.

EASA_logo_1Uudet ilmailun ympäristöstandardit parantavat ilmanlaatua ja edistävät Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. EASA on sitoutunut puhtaamman ja hiljaisemman ilmaliikenteen kehittämiseen erilaisilla toimintamalleilla. Ne sisältävät lentokoneiden ja moottoreiden kehitystyötä, kestävän kehityksen mukaisia polttoaineita, operatiivisia keinoja sekä markkinapohjaisia vaikutustapoja.

"Ilmailualan päästöjen vähentäminen on tärkeää EASA:lle, joka on johtanut työtä lentokoneiden CO2-standardin eteen", kommentoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

Airbus_A340_flyingLentoliikenteen CO2-päästöt ovat Euroopan alueella kasvaneet vuodesta 1990 vuoteen 2014 80 prosentilla ja kasvun odotetaan jatkuvan edelleen.

EASA:n antamassa lausunnossa sovitaan hiilidioksidipäästöstandardeista, jotka ovat peräisin Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n ympäristökomitean CAEPin (Committee on Aviation Environmental Protection) Montrealin kokouksesta helmikuulta 2016.

ICAO Annex 16:sta tehdyt muutokset pyritään viemään myös EU-lainsäädännön piiriin. Euroopan komission odotetaan tekevän päätöksiä asian osalta vuoden 2018 viimeisen neljänneksen aikana.

EASA Opinion 09/2017:  Implementation of the CAEP/10 amendments on climate change, emissions and noise (PDF)

 Lue myös: