venäläisten yksityislennot sallittu EU-alueella - rajoituksena enintään neljä paikkaa ja MTOW 2000 kg

C172_1Asetusmuutos mahdollistaa venäjän kansalaisten yksityislentämisen EU-alueella tietyin ehdoin. venäjän kansalaisten lentotoimintaa on rajoitettu merkittävästi  Euroopan unionin Venäjälle asettamilla pakotteilla.

Uusi asetusmuutos (EU) 2024/1745 tuli voimaan tuli voimaan 25. kesäkuuta 2024. Sen myötä muutettiin sektoripakoteasetusta (EU) N:o 833/2014.

Tämän asetuksen 3 d artiklan 1 kohdassa on jo aiemminkin kielletty mm. Venäjällä rekisteröityjen ilma-alusten tai sellaisten ilma-alusten, jotka ovat venäläisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai vuokraamia [käyttöönsä tilaamia] tai muulla tavoin niiden määräysvallassa, laskeutumasta unionin alueelle, lähtemästä sieltä tai lentämästä sen yli.

Uudessa asetusmuutoksessa lentokieltoa lievennetään siten, että venäjän kansalaisille ja kaksoiskansalaisille sallitaan yksityislentäminen, kun ilma-aluksen matkustajapaikkaluku on enintään neljä ja suurin lentoonlähtömassa enintään 2 000 kg.

Sallittua on nyt myös unionin koulutuksen järjestäjien tarjoama koulutus ja tarkastuslennot yksityislentäjän lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia varten em. ilma-aluksilla. Tämä on kuitenkin sillä ehdolla, että henkilö ei aio lentää venäjällä tai muutoin käyttää taitojaan venäjän hyödyksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vaatii venäjän kansalaisilta ja kaksoiskansalaisilta lentokoulutusta varten edelleen valaehtoisen vakuutuksen, jossa hän sitoutuu olemaan käyttämättä lupakirjaansa Venäjällä. Vakuutuksen sanamuotoa on päivitetty uuden asetusmuutoksen mukaiseksi.

Asetusmuutoksella ei kuitenkaan ole muutettu 3 c artiklaa, jonka 1 kohdassa kielletään mm. ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti käytettäväksi Venäjällä. Saman artiklan 4 kohdassa puolestaan kielletään mm. näiden tuotteiden käyttöön liittyvä tekninen apu, jollaiseksi katsotaan myös koulutus.

Jatkossa venäjän kansalaisen tai kaksoiskansalaisen on siis sallittua lentää yksityislentäjänä harrastetarkoituksessa EU-alueella myös itse omistamaansa tai toisen venäjän kansalaisen omistamaa ilma-alusta, joka täyttää edellä mainitut matkustajapaikka- ja painorajat. Samoin yksityislentäjille on sallittua lentää venäjällä rekisteröityä ilma-alusta EU-alueella. 

Jo aiemmin on EU-tuomioistuimen asiassa T-233/22, Islentyeva v neuvosto, antaman ratkaisun perusteella sallittu lentäminen esimerkiksi lentokerholta vuokratulla ilma-aluksella. Myös lentokerhon nimissä suoritettava laskuvarjohyppylento-, palolento- ja hinauslentotoiminta ovat sallittuja, samoin kuin toimiminen lennonopettajana EU:n koulutusorganisaation alaisuudessa.

Lue myös: