Airbus sponsoroi sähköistä eGenius-konseptilentokonetta

Airbus tukee perustutkimusta sähkölentokoneiden kehittämiseksi: yhtiö on pääsponsori eGenius-projektissa, joka kehittää sähkökäyttöistä kaksipaikkaista lentokonetta. eGenius-koneen käytöstä saatuja kokemuksia analysoidaan Airbusin Future Projects -tiimeissä teknologian mahdollisuuksien ymmärtämisen ja jatkokehityksen edistämiseksi.

Stuttgartin yliopiston lentokonesuunnitteluinstituutin kehittämä eGenius-kone esitellään ensimmäisen kerran kansainvälisillä nyt käynnissä olevilla Aero-Expo-messuilla Saksassa.

Airbus tutkii sähkön mahdollisuuksia vaihtoehtoisena energialähteenä lentokoneissa sen lisäksi, että pyrkii pienentämään nykyisten polttoaineiden ympäristövaikutuksia.

”Euroopan ilmailun visiona on vuoteen 2050 mennessä vähentää hiilidioksidipäästöjä 75 prosentilla, typpioksidipäästöjä 90 prosentilla ja lentomelua 65 prosentilla vuoden 2000 tasoon verrattuna. Airbus tutkii siksi kaikkia mahdollisia teknologioita mahdollisina vaihtoehtoisina energialähteinä ilmailulle. Sponsoroimalla eGeniuksen kaltaisia hankkeita keräämme arvokasta tietoa ja kokemuksia tulevaa tutkimusta varten”, Airbusin tuotestrategiasta ja markkinaennusteista vastaavat johtaja Christopher Emerson sanoo.

Airbus tukee useita tutkimus- ja teknologiahankkeita tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Airbus kehittää muun muassa polttokennoteknologiaa, jonka avulla lentokentällä maassa liikkuvan lentokoneen päästöt saataisiin poistettua kokonaan. Yhtiö on myös vahvasti mukana hankkeissa biopolttoaineteknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa ja tukee paikallisten biopolttoainearvoketjujen luomista eri puolilla maailmaa.

 

eGenius-lentokone lukuina:
-        Siipien väli                 16,86 m
-        Suurin mahdollinen lentoonlähtöpaino                 850 kg
-        Kantama                   400 km
-        Matkalentonopeus    enintään 235 km/h
-        Moottorin teho           60 kW
Vastaava tehonkulutus 100 kilometrillä matkustajaa kohden: 0,6 l polttoainetta