DHL Express aikoo perustaa uuden rahtilentoyhtiön Itävaltaan - Euroopan operaatiot pois DHL Air UK:lta

DHL_LinzDHL Express uudistaa Euroopan lentoverkostoaan ja pyrkii Strategy 2025 -suunnitelmansa mukaisesti vastaamaan kansainvälisten lentopikakuljetusten kasvavaan kysyntään. Nykyinen DHL Air UK keskittyy jatkossa mannertenvälisiin kuljetuksiin ja Euroopan osalta kuljetuksia hoitaa uusi Itävaltaan perustettava rahtilentoyhtiö.

DHL Express aikoo perustaa Itävaltaan uuden rahtilentoyhtiön mikäli se saa tarvittavat luvat Itävallan viranomaisilta tavoiteaikataulun mukaisesti. Uusi yhtiö on määrä perustaa vuoden 2021 aikana, jonka kuluessa se myös aloittaisi rahtilennot Euroopassa.

Uusi yhtiö tulee operoimaan Euroopan sisäisiä lentoja Boeing 757-rahtikoneilla, jotka siirretään DHL Air UK:lta sen nimiin.

Nykyinen DHL Air UK muuntuisi mannertenvälisiin rahtilento-operaatioihin sopivaksi. Sen käyttöön tulisi aiempaa laajempi kalusto Boeing 767 ja alkuvuodesta 2022 käyttöön tulee myös Boeing 777F -rahtikoneita.

Muutosten on määrä tukea kasvua sekä varmistaa vakaa ja samalla joustava lentokuljetuskapasiteetti ja siten vastata kasvavaan lentopikakuljetusten kysyntään sekä asiakkaiden tarpeisiin.