EASA:n esitys drone-sääntelystä eteni EU-komissiolle

EASA_Drone_rules_closeEuroopan Lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi ensimmäisen virallisen esityksen (Opinion 1/2018) koskien drone-toimintaa Euroopassa. Kyseessä on tärkeä askel tulevan drone-sääntelyn voimaansaattamiseksi, jolla on määrä taata turvalliset operaatiot osana laajempaa lainsäädäntöä. Asian eteneminen odottaa myös EASA:n perusasetuksen hyväksymistä.

EASA esitys muotoutui toukokuussa 2017 julkaistusta ehdotuksesta (NPA, Notice of Proposed Amendment). Sitä muokattiin saatujen tuhansien kommenttien perusteella neljän kuukauden mittaisen työn aikana. Kommentteja EASA:n ehdotukseeen antoivat yksityishenkilöt, alan toimijat ja operaattorit sekä kansalliset viranomaiset.

IMG_20171121_094150_1Seuraavaksi esitys siirtyy komitologiamenettelyyn EU-komissiolle. Esitys toimii perustana Euroopan komission käsittelemälle määräysehdotukselle. Ensimmäiset keskustelut Euroopan komissiossa koskien kyseistä esitystä käytiin EU-jäsenmaiden välillä 21. helmikuuta 2018.

"Esitys mahdollistaa drone-toiminnan samoilla säännöillä Euroopan Unionin alueella taaten kaikille samat toimintaedellytykset. Samalla kunnioitetaan kansalaisten yksityisyyttä ja turvallisuutta kuitenkin mahdollistaen alan toimijoiden ketteryys innovoida ja jatkaa kasvuaan", kommentoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

EASA:n esitys pitää sääntelyn yksinkertaisena ja riskiperusteisena. Lento-operaatio dronella kaupungin tai merialueen yllä ovat täysin eri riskiluokissa.

EASA_opinion_1_2018Euroopan lentoturvallisuusviranomaisella ei vielä toistaiseksi ole toimivaltaa alle 150 kg painoisiin laitteisiin mutta tämä on muuttumassa käsittelyssä olevan uuden EASA:n perusasetuksen myötä. Tämä muutos laajentaa EASA:n mandaattia miehittämättömän ilmailun lisäksi turvallisuuspuolelle kuten tietoturvaan ja ympäristösuojeluun.

Perusasetus vaatii vielä Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnät. Menettelyn odotetaan valmistuvan kevään 2018 aikana.

Esityksessä yhdistetään tuote- ja ilmailulainsäädäntöä pienten enintään 25 kg:n painoisten dronejen osalta. Niiltä vaaditaan jatkossa CE-merkintää. Kyseisten laitteiden tuotepaketteihin tulee jatkossa kuluttajille suunnattua tietoa drone-toiminnasta ja kuinka lennättää laitetta vaarantamatta muita ihmisiä.

EASA:n jäsenmailla olisi jatkossakin suuria joustomahdollisuuksia erillisten ns. NoDroneZone-lentokieltoalueiden luomiseksi sekä vastaavasti lennokkitoiminnan mahdollistamiseksi. Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi puhuu tästä artiklasta 12 ns. Suomen pykälänä.

European Aviation Safety Agency Opinion No 01/2018 (PDF-tiedosto)

 Lue myös: