Euroopan komissio hyväksyi SAS:n uudelleenjärjestelyn - 1,3 miljardia euroa valtionapua

SAS_2023_1Euroopan komissio on 28. kesäkuuta 2024 hyväksynyt Tanskan ja Ruotsin valtioiden kaavailemat 1,3 miljardin euron valtiontuet lentoyhtiö SAS:n uudelleenjärjestelytoimien yhteydessä. Komission mukaan toimet auttavat palauttamaan SAS:n pitkän aikavälin elinkelpoisuuden sekä minimoivat kilpailuhäiriöt.

Euroopan komission päätös on merkittävä askel eteenpäin SAS:n uudelleenjärjestelysuunnitelmassa. SAS on käynyt läpi Chapter 11 -menettelyä, jonka lisäksi lentoyhtiössä on tehty uudelleenjärjestelyjä ja niille on haettu erilaisia viranomaishyväksyntöjä.

Lokakuussa 2020 EU-komissio hyväksyi Ruotsin ja Tanskan valtioiden SAS:lle antamaan tilapäistä tukea 833 miljoonaa euroa koronaviruspandemian seurauksista. Komissio hyväksy EU-oikeuden aiemman päätöksen perusteella marraskuussa 2023 SAS:n päääomittamisen.

Näistä tukitoimista huolimatta SAS aloitti Chapter 11 -konkurssimenettelyn vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Toimien seurauksena SAS on uudelleenjärjestellyt liiketoimintaansa Ruotsissa ja Tanskassa sekä toimittanut komission suunnitelman jota tuetaan valtionavulla.

"SAS:lle hyväksytty uudelleenjärjestelytuki varmistaa eurooppalaisia hyödyttävät lentoyhteydet Skandinaviaan. Arvioimme mukaan SAS:n uudelleenjärjestelysuunnitelma varmistaa yhtiön elinkelpoisuuden pitkällä aikavälillä ja rajoittaa valtionavun tuomia mahdollisia markkinahäiriöitä, kun SAS:n laivaston koko ja maahuolintaorganisaatiot supistuvat. Lisäksi yhtiö luopuu useista sloteistaan", sanoi EU:n kilpailuasioista vastaava komissaari Margrethe Vestager.

Suunnitelma sisältää toimet, jotka virtaviivaistavat SAS:n laivastoa, optimoivat reittiverkostoa, leikkaavat kustannuksia sekä taloudellista taakkaa ja kasvattavat liikevaihtoa. SAS joutuu luopumaan myös useista sloteistaan EU:n lentoasemilla. Ruotsin ja Tanskan valtioiden tukitoimien nähdään olevan tarpeellisia SAS:n elinkelpoisuuden varmistamiseksi odotettua hitaamman matkustuskysynnän palautumisen ja venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena.

Tuki on ehdollinen ja siihen liittyy SAS:n omat sitoumukset sijoittajien antamasta 4,1 miljardin euron lisärahoituksesta ja lentokoneiden leasingsopimuksista.

Lue myös: