Finavian uusi hallitus arvioimaan mahdollista vahingonkorvauskannetta johdannaiskaupoista

Finavia_sign_2Finavian yhtiökokous ohjeisti uutta hallitusta johdannaiskysymyksen jatkotyöhön. Hallituksen tulee kuluvan vuoden aikana arvioida mahdollisen vahingonkorvauskanteen viemisestä eteenpäin. LVM:n tilaaman selvityksen mukaan se ei ole toiminut hyvän hallintotavan vastaisesti johdannaisasiassa.

Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. toukokuuta 2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin entiset seitsemän jäsentä vuodeksi 2016.

Finavian hallituksen puheenjohtaja on Harri Sailas. Hallituksen jäseninä jatkavat Stefan Wentjärvi, Nina Kiviranta, Erkka Valkila, Katja Keitaanniemi, Jarmo Kilpelä ja henkilöstöä edustavana Carita Pylkäs. Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Helsinki-VantaaYhtiö jakaa osinkoa 4,6 miljoonaa euroa. Llisäksi yhtiö jakaa pääomanpalautuksena valtiolle omistamansa säähavaintojärjestelmälaitteiden ja -ohjelmistojen vuosina 2015 valmistuneet osat, joiden käypä arvo on 1,9 miljoonaa euroa.

Valtio-omistajan tavoitteena on yhtiön toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistaminen. Samalla omistajan kuuluu huolehtia siitä, että päätöksentekoprosessi valtionyhtiössä on asianmukainen ja perustuu huolelliseen harkintaan.


Johdannaiskauppojen selvitystyö jatkuu

Vuonna 2012 kävi ilmi, että Finavia ja sitä edeltävä liikelaitos oli tehnyt riskialttiita ei-suojaavia johdannaissopimuksia. Finavialle aiheutui vuosien 2009-2011 johdannaissopimuksista noin 34 miljoonan euron tappio.

Poliisin esitutkinta Finaviassa johdannaissopimuksia tehneiden henkilöiden osalta päättyi 27. toukokuuta 2016. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että Finavian entinen rahoituspäällikkö ja varatoimitusjohtaja ovat syyllistyneet rikokseen ryhtyessään johdannaissopimuksiin. Asia siirtyy syyteharkintaan. Entisten hallituksen jäsenten osalta asia ei johda syyteharkintaan.

PK_Anne_Berner"Yhtiökokous edellytti, että yhtiön uusi hallitus arvioi huolellisesti ja päättää tämän vuoden aikana mahdollisten vahingonkorvauskanteiden vireille panemisesta liittyen vahinkoihin, joita yhtiölle aiheutui vuonna 2011 solmituista johdannaissopimuksista", sanoi ministeri Anne Berner

"Yhtiön johdon on otettava huomioon vireillä olevissa poliisitutkinnoissa ja mahdollisissa syyteharkinnoissa tehtävät päätökset sekä arvioitava mahdollisuus vaatia yhtiölle korvauksia niiden perusteella. Yhtiön johdon tulee huomioida myös päätökset, joita Finanssivalvonta asiassa antaa", jatkoi Berner.


Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt ulkopuolisen selvityksen omistajaohjauksesta, joka toimitetaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Yhtiöoikeudellisen selvityksen on tehnyt asianajaja, laamanni Pekka Merilampi.

LVM:n mukaan selvityksen keskeinen lopputulos on, että osakkeenomistajalla on oikeus antaa ohjeita yhtiön hallitukselle eikä se merkitse epäsopivaa puuttumista yhtiön operatiivisiin asioihin. Olosuhteiden luominen sopimusneuvotteluja ja sopimuksesta päättämistä varten ei selvityksen mukaan ole yhtiön asioihin puuttumista.

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastus Finavian johdannaisten vastuukysymyksistä on valmistumassa kesäkuussa. Finanssivalvonnan raportti pankkien toiminnasta johdannaissopimuksien osalta valmistuu saamamme tiedon mukaan juhannukseen mennessä.

Lue myös: