Finnairin matkustajakäyttöaste jäi huhtikuussa reiluun 75 prosenttiin

A330_LTP_1Liikkuva pääsiäinen ja Brysselin terrori-iskun heijastusvaikutukset näkyivät Finnairin huhtikuun liikennetilastoissa. Matkustajamäärä kuitenkin kasvoi 4,4 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja täsmällisyys parani.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi huhtikuussa 3,2 prosenttia. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna supistui 0,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 2,4 prosenttiyksikköä ja oli 75,1 prosenttia.

Pääsiäisen ajoittuminen maaliskuuhun 2016 vähensi lomaliikennettä viime vuodesta, jolloin pääsiäinen oli huhtikuussa. Lisäksi terrori-isku Brysselin lentokentällä maaliskuun lopussa heijastui huhtikuun matkustuskysyntään useilla reiteillä.

Aasian-liikenteen osalta Finnairin kapasiteetti kasvoi huhtikuussa maltillisesti 1,1 prosenttia ja liikenne supistui 3,1 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi huhtikuussa liikennöidyn Miamin reitin myötä 47,3 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 34,0.

Finnairin Euroopan-liikenteen kapasiteetti supistui 1,1 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna supistui 1,7 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 22,7 prosenttia ja liikenne 15,1 prosenttia erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä vertailukauden jälkeen Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneiden reittien vaikutuksesta.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi huhtikuussa 3,9 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 22,3 prosenttia. Matkustajalentojen lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Huhtikuussa 2016 Finnairin lennoista 94,3 prosenttia (90,6) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, huhtikuu 2016

  Huhtikuu 2016 muutos % Vuoden 2016 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 847,2 4,4 3 348,3 8,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 580,8 3,2 10 701,4 4,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 937,4 -0,1 8 337,8 4,7
Matkustajakäyttöaste % 75,1 -2,4 p 77,9 -0,0 p
Rahti ja posti tn 12 771,7 24,8 45 701,8 12,4
Tarjotut tonnikilometrit 381,4 4,2 1 569,8 4,7
Myydyt tonnikilometrit 250,1 6,5 1 021,4 7,1
Kokonaiskäyttöaste % 65,6 1,4 p 65,1 1,4 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 523,2 1,7 1 912,0 5,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 036,0 -1,1 4 034,5 3,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 788,5 -1,7 3 017,3 2,5
Matkustajakäyttöaste % 76,1 -0,5 p 74,8 -0,7 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 17,3 26,4 85,6 12,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 163,2 47,3 795,6 14,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 121,5 34,0 630,1 14,3
Matkustajakäyttöaste % 74,4 -7,4 p 79,2 0,0 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 124,5 -3,8 563,8 2,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 247,7 1,1 5 269,2 2,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 938,3 -3,1 4 266,8 3,8
Matkustajakäyttöaste % 75,2 -3,3 p 81,0 0,7 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 182,2 18,5 786,9 20,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 133,8 22,7 602,0 21,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 89,1 15,1 423,6 19,4
Matkustajakäyttöaste % 66,6 -4,4 p 70,4 -0,9 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 084,9 20,9 39 615,1 11,9
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 189,5 19,0 7 704,8 13,4
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 691,9 44,1 2 718,9 2,2
- Asian rahtiliikenne tn 8 054,6 20,1 28 578,8 12,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 148,9 5,9 612,6 8,2
Rahtilento tn** 1 686,8 58,1 6 086,7 15,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 771,7 24,8 45 701,8 12,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 113,6 4,8 467,6 4,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 76,9 25,3 275,6 14,0
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 105,5 3,9 436,0 5,0
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 68,5 22,3 244,0 12,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 67,7 11,1 p 58,9 4,8 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 46,6 0,9 p 42,6 0,4 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 70,3 12,1 p 60,1 4,9 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 64,9 9,8 p 56,0 3,7 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä