Germanwingsin onnettomuus: potilastietojen luottamuksellisuus turvasi lentäjän, ei matkustajia

Germanwings_a320_3_ministere_de_linterieurEuroopan komissio julkisti Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n työryhmän laatiman raportin Germanwingsin lennon 4U9525 turmasta vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Uusilla suosituksilla pyritään parempaan tasapainoon turvallisuuden ja potilastietojen luottamuksellisuuden välillä.

”Vahva potilastietojen luottamuksellisuus turvasi lentäjän, mutta ei matkustajia”, toteaa Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

24. maaliskuuta 2015 tapahtunutta Germanwingsin lento-onnettomuutta tutkivan Ranskan onnettomuustutkintaviraston alustavan raportin mukaan perämies tuhosi koneen tarkoituksellisesti. Onnettomuudessa menehtyi 144 henkilöä. Onnettomuustutkinta valmistunee vuoden loppuun mennessä.

Euroopan komission liikennekomissaari Violeta Bulc antoi 6. toukokuuta 2015 Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAlle tehtäväksi laatia suosituksia vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

GWI_tyoryhmaEASA:n "Taskforce on measures following Germanwings accident" -työryhmässä oli mukana myös suomalaisjäseniä. Mukana olivat Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu ja lentokapteeni, psykologi Matti Sorsa.

Työryhmä luovutti raporttinsa komissaari Violeta Bulcille 16. heinäkuuta 2015.

Violeta_Bulc_2014_1"Olen kiitollinen EASA:n työryhmän nopeasta ja kattavasta työstä. Eurooppalaisten kansalaisten turvallisuus on komission liikennepolitiikan sydämessä ja tämänpäiväinen raportti on arvokas panos turvallisuuden eteen", kommentoi EU:n liikennekomissaa Violeta Bulc raporttia.

"Mikäli Euroopan turvallisuutta koeskeviin sääntöihin on tehtävä parannuksia tulevien onnettomuuksien ehkäisemiseksi niin ryhdymme tarvittaviin toimiin EU-tasolla", päätti Bulc.


Suosituksilla tasapainoa lentäjän terveystietojen luottamuksellisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen

Raportti sisältää kuusi suositusta. Erityistä huomiota suositusten valmistelussa kiinnitettiin lentäjän terveystietojen luottamuksellisuuden ja yleisen turvallisuuden tasapainoon sekä turvallisuustavoitteiden ja suositettujen toimenpiteiden järkevään suhteeseen.

Lentäjien osalta toimenpidesuositukset kohdistuvat kaupallisen ilmakuljetuksen lentäjiin.

Trafi_Henttu”EASA laatii syyskuun aikana suositusten täytäntöönpanosuunnitelman. Esitetyt toimenpiteet ovat komission ja EASAn toimivaltaan kuuluvia, lukuun ottamatta potilastietojen luottamuksellisuutta koskevaa suositusta”, sanoo Henttu.

”Komissaari Bulc esitti, että suositusten täytäntöönpanossa komission ja EASAn osalta tulisi noudattaa ns. nopeutettua menettelyä. Pidän tätä erittäin tärkeänä”, Henttu jatkaa.

Työryhmän suositukset

1. Ohjaamossa on oltava aina kaksi henkilöä.

2. Ohjaajien tulee käydä läpi psykologiset kokeet ennen työskentelyään lentoyhtiössä.

3. Lentoyhtiöiden tulisi ottaa käyttöön satunnaiset huume- ja alkoholitarkastukset.

4. Ilmailulääkäreiden osaamista tulisi valvoa.

5. Tulisi luoda Euroopan laajuinen tietokanta lentäjien lääketieteellisistä asioista

6. Lentoyhtiöiden tulisi perustaa ohjaajilleen oma tukiohjelma.

Seuraavassa vaiheessa EU-komissio arvioi työryhmän suositukset ja huomioi myös turmaa tutkivan Ranskan onnettomuustutkintaviranomaisen BEA:n /Bureau d'Enquêtes et d'Analyses) suositukset.

EASA_logo_1Tämän jälkeen Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:a pyydetään kehittämään konkreettiset ehdotukset, jotka tullaan sisällyttämään EU:n lentoturvallisuuslainsäädäntöön.

"Keskeiset ilmailutoimijat ja lääketieteen osaajat tekivät tiivistä yhteistyötä työryhmässä. Raportti on perusteellisen analyysin tulos ja käytännön suositukset varmistavat ettei tämä voi toistua. EASA on valmis ottamaan seuraavat askeleet näiden oppien soveltamiseksi", kommentoi EASA:n johtaja Patrick Ky.


Ilmailupsykologialla tärkeä rooli

”Erityisen merkittävää on se, että nyt tunnistetaan ja tunnustetaan ilmailupsykologian tärkeä rooli. Oikeastaan se olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten. Suomessahan psykologisia arviointeja on tehty koulutusorganisaatioiden ja lentoyhtiöiden oma-aloitteisuuteen perustuen, Henttu toteaa.

Germanwings_a320_DAIPX_wikimedia_SEBASTIEN_MORTIER”On kuitenkin oleellista, että ilmailupsykologian työtä tekevät ilmailun toimintaympäristön ja erityisesti ohjaamotyöskentelyn tuntevat ammattilaiset”, Henttu jatkaa. 

Trafin ilmailujohtajan mukaan myös lentäjien terveystietojen yhteisen eurooppalaisen tietojärjestelmän luominen on erittäin tärkeää. Näin varmistetaan lentäjien terveystietojen siirtyminen eri maiden välillä. 

”Olen tyytyväinen työryhmän tuloksiin myös siinä mielessä, että raportissa tulee esille myös Trafin sääntelyn periaatteita: suhteellisuutta on noudattava. Onnettomuuksiin liittyvissä jälkitilanteissa on vältettävä ns. traumasääntelyä, joka on helposti ylimitoitettua”, Henttu toteaa.

EASA Germanwings-työryhmän raportti (PDF-tiedosto)

Lue myös: