Hallituksen hybridistrategian ns. kahden testauksen mallin lakimuutokset eduskunnalle

korona_HEL_2Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema esitys tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta eteni eduskuntaan. Lakimuutokset liittyvät hallituksen 11. syyskuuta 2020 tekemään periaatepäätökseen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa.Lakimuutosten avulla siirryttäisiin nykyisestä siirtymäkauden mallista kahden Covid-19 testauksen malliin.

Lakimuutoksia vaativan hybridistrategian eli kahden testauksen mallin käyttöönotto on määrä toteuttaa 23.11.2020 mennessä. Kyseinen toimintamalli on hallituksen mukaan ns. pysyvä malli terveysturvallisuudessa. Nykyinen ns. siirtymäkauden malli on voimassa 1.10.-22.11.2020.

Suomeen saapuvilla oltava todistus koronavirustaudin negatiivisesta testituloksesta

Tartuntatautilaissa säädettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimivallasta tehdä päätös siitä, että Suomeen saapuvalla matkustajalla on maahan saapuessaan oltava mukanaan enintään 72 tuntia ennen saapumista hänelle myönnetty todistus koronavirustaudin negatiivisesta testituloksesta tai laillistetun lääkärin todistus sairastetusta mutta parantuneesta, laboratoriovarmistetusta koronavirustaudista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksestä olisi käytävä ilmi ne korkeamman ilmaantuvuuden maat tai niiden alueet, joista saapuviin henkilöihin velvollisuutta sovelletaan.

korona_HEL_1Todistus olisi lakiehdotuksen mukaan esitettävä maahantulon yhteydessä terveysviranomaiselle tai rajatarkastusviranomaiselle. Kunnan tartuntatautien vastustamistyöstä vastaava viranomainen valvoisi, että henkilöllä on mukanaan edellä mainittu todistus.

Tämän työn toteuttamiseksi tartuntatautiviranomaisella on oikeus tarkastaa henkilön esittämän todistuksen sisältö. Todistusten tulisi olla suomen, ruotsin, englannin, ranskan, saksan tai venäjän kielellä. Muulla kielellä annettuun todistukseen olisi liitettävä käännös jollekin edellä mainituista kielistä.

Maahan saapuvat voitaisiin määrätä tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin. Karanteenin lopettamisesta voitaisiin tehdä päätös, jos aikaisintaan 72 tuntia maahantulosta tehtävän toisen testin tulos on negatiivinen.

Lakimuutoksella mahdollistettaisiin lisäksi se, että jos henkilön tarkoitus olisi oleskella Suomessa enintään 72 tuntia ja hänellä olisi mukanaan todistus negatiivisesta testituloksesta, karanteenia ei määrättäisi eikä toista testiä edellytettäisi.

Jos henkilöllä ei olisi todistusta mukanaan, hänet voitaisiin määrätä testiin ja karanteeniin.


Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta testaustodistusta ei vaadittaisi

Koronakoirat_jonoSuomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjattaisiin testeihin ja karanteeniin Suomessa.

Eräille henkilöryhmille säädettäisiin poikkeus todistusvaatimuksesta. Poikkeusten piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka harjoittavat päivittäistä kanssakäymistä rajayhteisöjen alueella, samoin kuin kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöt, jotka jatkuvasti kulkevat rajan yli Suomeen.

Lisäksi todistusta ei edellytettäisi esimerkiksi ulkovaltojen edustustojen ja kansainvälisten valtioidenvälisten järjestöjen palveluksessa olevilta henkilöiltä tai heidän perheenjäseniltään.


Kuljetuspalvelun tarjoajalle velvollisuus ilmoittaa matkustajille tarvittavista todistuksista

LVM_1Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotettujen muutosten myötä kuljetuspalvelun tarjoajalle tulisi velvollisuus ilmoittaa henkilölle ennen matkaa näistä tartuntatautilain mukaisista velvollisuuksista.

Liikenne- ja viestintävirasto voisi velvoittaa sellaiset kuljetuspalvelun tarjoajat, jotka liikennöivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksessä yksilöidyistä maista ja alueilta, kohtuudella huolehtimaan, että matkustajilla on tiedossaan, minkälaisia todistuksia ja selvityksiä Suomeen saapuvassa rajat ylittävässä liikenteessä tarvitaan. 

Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi, että kuljetuspalvelun tarjoajat huolehtivat ilmoitusvelvollisuudestaan asianmukaisesti.

Lakiehdotukseen sisältyvät muutokset olisivat voimassa 31.12.2021 saakka.

Lue myös: