Helsinki-Vantaalla turha Ebola-epäily - Airbus vietiin koekäyttöpaikalle

koekayttopaikka(päivittynyt 17.25) Tänään Istanbulista puolelta päivin Helsinki-Vantaalle laskeutunut Turkish Airlinesin kone paikoitettiin etäällä terminaalista sijaitsevalle koekäyttöpaikalle (kuvassa) terveysviranomaisten kanssa sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Kyseessä oli epäily Ebola-tartunnasta, mutta se osoittautui vääräksi hälytykseksi.

Lento TK1761 laskeutui Helsinki-Vantaalle aikataulun mukaisesti kello 12.05. Maanantaina Istanbulista lensi Airbus A321 -kone (TC-JSG, kuva koneesta alempana). Se tuli reittikorkeudesta normaalisti laskuun ilman ylimääräisten odotuskuvioiden lentämistä.

Laskun jälkeen se rullasi Finnairin suuren Leko 7 -hallin vieressä sijaitsevalle koekäyttöpaikalle. Aluetta ympäröivät melunvaimennukseen tarkoitetut korkeat maavallit. Normaalisti sitä käytetään nimensä mukaisesti lentokoneiden huoltojen jälkeisissä ja muissa vastaavissa moottorien koekäytöissä.

Helsingin Sanomien mukaan konetta vastassa oli suojavarusteisiin puettua terveydenhoitohenkilökuntaa. Matkustajat joutuivat odottamaan ensin koneessa ja sitten bussissa.

TurkishAirlines_Airbus_TCJSG_harrikoskinen_flyFinlandTurkish Airlinesin lentokoneessa epäiltiin Ebolaa kolmella henkilöllä, joilla esiintyi lämpöä ja oksentelua. Myöhemmissä selvittelyissä kävi ilmi, että kyseiset henkilöt eivät olleet oleskelleet epidemia-alueella (Guinea, Sierra Leone, Liberia).

Vantaan kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän riskiarvion perusteella epäily osoittautui aiheettomaksi.

Kun selvisi, että kone tai kyseiset matkustajat eivät ole käyneet taudin esiintymisalueilla, lyhyt eristys purettiin. Tapauksessa toimittiin kaiken varalta ylivarovaisesti.

Terveysviranomaiset myönsivät kello 13.30 luvan kuljettaa matkustajat ja matkatavarat terminaaliin. Tapahtumalla ei ollut vaikutusta Helsinki-Vantaan muuhun lento- ja matkustajaliikenteeseen.

Ebolaan varauduttu Suomessakin

Ebola tarttuu vain sairaasta potilaasta ja hänen eritteistään. Oireeton henkilö ei tartuta muita. Ebola ei tartu ihmisestä toiseen ilman kautta kuten esim. influenssa.

Finavialla on valmiussuunnitelma tällaisia tapauksia varten. Siihen kuuluu koneen pysäköiminen etäälle terminaalista. Viranomaiset vastaavat mahdollisesta eristämisestä ja muusta varsinaisesta toiminnasta.

Suomi on varautunut hyvin yksittäisten Ebola-potilaiden hoitamiseen. Maassamme laajaa epidemiaa pidetään hyvin epätodennäköisenä.

Terveydenhuollon toimintaohjeita on päivitetty ja toimintaa on harjoiteltu sairaanhoitopiireissä. Aluehallintovirastot ovat lähettäneet ohjeet yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille. Viranomaisten työnjako on selvä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Ebola-tilanteen yleisjohtamisesta. THL seuraa epidemian kehittymistä, tekee riskiarviointeja sekä osallistuu terveyspalvelujärjestelmän ohjeistamiseen. Yliopistolliset sairaalat ovat varautuneet hoitamaan mahdollisia Ebolaan sairastuneita.

Ulkoministeriö ohjeistaa matkustajia ja ohjaa humanitaarista tukea epidemia-alueelle. Myös sisäministeriö ja liikenneviranomaiset ovat varautumisessa mukana.