IATA: Lentoliikenteellä merkittävä rooli suomalaisen elinkeinoelämän vauhdittajana

Helsinki_airportKansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n (International Air Transport Association) teettämän, juuri julkaistun tutkimuksen mukaan lentoliikenteellä on keskeinen merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle. Tutkimus on osa IATA:n kansainvälistä projektia ja sen toteutti tutkimuslaitos Oxford Economics. Tutkimuksen mukaan lentoliikenteen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 3,2 prosenttia ja ala työllistää suoraan ja välillisesti yli 100 000 ihmistä.

• Ilmailualan osuus Suomen bruttokansantuotteesta 3,2 prosenttia, ala työllistää yli 100 000 ihmistä.
• Suomessa toimivien ilmailualan yritysten maksamat verot ja sosiaaliturvamaksut olivat lähes 900 miljoonaa euroa vuonna 2010.

”Tuottavalla ja tehokkaalla lentoliikenteellä on erittäin keskeinen rooli nykypäivän kansainvälisessä taloudessa sekä matkustajan ja lentorahdin osalta. Suhteessa maan talouteen Suomen lentoyhteydet ovat keskitasoa. Suomi pystyisi siis vauhdittamaan taloudellista kasvuaan ja ulkomaisia sijoituksia maahan kehittämällä lentoyhteyksiä ilmailua tukemalla”, sanoo Jeff Poole, IATA:n valtio- ja teollisuusyhteistyöstä vastaava johtaja.

Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi lentoliikenteellä on erityisen suuri merkitys suomalaisille vientiyrityksille niin yhteyksien mahdollistajana kuin rahtitoimintojen tarjoajana. Lentoliikenne on myös keskeinen turismin mahdollistaja, sillä noin 36 prosenttia ulkomaisista matkailijoista tulee Suomeen lentoteitse. Tutkimus arvioi lentoteitse saapuvien matkailijoiden luovan suoraan noin 7 000 työpaikkaa matkailuyrityksissä ja sen lisäksi välillisesti jopa 11 000 työpaikkaa.

IATA:n tutkimuksen mukaan ilmailuala tuo valtion kassaan noin 2,5 miljardin euron tulot suorina verotuloina ja välillisesti alan toimitusketjun veroina ja alalla työskentelevien ihmisten kulutuksen kautta. Suomessa toimivien ilmailualan yritysten maksamat verot ja sosiaaliturvamaksut olivat yhteensä 864 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Lentomatkustajien määrä Suomessa oli vuonna 2011 19,1 miljoonaa. Lentojen määrä kasvoi 11 prosenttia ja lentorahti 8 prosenttia. Suomessa sijaitsevat lentoyhtiöt kuljettivat matkustajista ja rahdista noin 63 %.