ICAO:n jäsenvaltiot jatkoivat päästökauppaneuvottelujaan Montrealissa

ICAO_logoKansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n 191 jäsenmaat jatkoivat viime viikolla neuvottelujaan Montrealissa maailmanlaajuisesta markkinaperusteisesta MBM-päästökaupparatkaisusta (Market-Based Measures). Päästökaupparatkaisua on työstetty ICAO:ssa intensiiviisesti jo vuodesta 2010 lähtien.

Kokouksessa jatkettiin keskusteluja maailmanlaajuisen ratkaisun kehittämisestä. Lopullinen päätöslauselma päästökaupan osalta hyväksytään tulevassa 208:ssa ICAO:n neuvoston kokouksessa ja kaikki 191 jäsenvaltiota äänestävät asiasta tulevan syksyn ICAO:n 39:ssä yleiskokouksessa.

Mikäli päästökaupparatkaisu ja siinä käytettävät työkaluta saataisin yleiskokouksessa läpi hyväksytysti niin kyseessä olisi ensimmäinen kokonaista suurta teollisuudenalaa koskeva päästävähennysjärjestelmä.

ICAO:n jäsenvaltiot ovat kehittäneet vuodesta 2010 lähtien intensiivisiä ja laaja-alaisia aloitteita ympäristön suojelemiseksi, kuten nyt neuvoteltava kansainvälisten lentojen markkinaperusteinen CO2-päästöjä vähentävä ratkaisu.

Edellisen ICAO:n yleiskokouksen päätökset sisälsivät polttoaineenkulutuksen tehostamistavoitetta kahden prosentin verran vuodessa, jonka lisäksi keskipitkän aikavälin pyrkimysluonteinen tavoite oli hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 alkaen.

Ilmailuala tuottaa noin kolme prosenttia maailmanlaajuisista CO2-päästöistä mutta ICAO:n tilastojen mukaan lentoliikenteen päästöjen ennustetaan nousevan 4-6 kertaisiksi vuoteen 2050 mennessä. Vertailulukuna on käytetty vuoden 2010 tasoa.

Lue myös: