Kotimainen lentoturvallisuustyö otti ison edistysaskeleen - Trafi edelläkävijänä Euroopassa

Airbus_nosesLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi saa jatkossa käyttöönsä aiempaa laajemmat tiedot lentoyhtiöiden kokonaisvaltaiseen turvallisuusvalvontaan. Trafi aloittaa ensimmäisenä eurooppalaisena ilmailuviranomaisena turvallisuusarviointien tekemisen pohjautuen myös kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n IOSA-auditoinnin tietoihin.

Trafi  ja kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA allekirjoittivat sopimuksen IOSA-auditointien tietojen jakamisesta Kööpenhaminassa IATA:n 18-20. huhtikuuta järjestetyssä OPS-konferenssissa. Uusi toimintamalli perustuu luottamukselliseen kolmikantayhteistyöhön suomalaisten IATA-lentoyhtiöiden, IATA:n ja Trafin välillä.

Trafi_Pekka_Henttu"Nyt rakennetaan uutta pakettia ammattimaisesti prosessoidun ja kehittyvän teollisuusstandardin ympärille. EU:n ilmailustrategia ja EASA pyrkivät molemmat kohti yhteisiä standardeja. Lähtökohtaisesti tämä on ollut Trafin tavoite jo pitkään", kertoo Trafin Ilmailujohtaja Pekka Henttu Lentoposti.fi:lle meneillään olevasta uudistuksesta.

Lentoyhtiöiden jo vuonna 2003 luotu IOSA (IATA Operational Safety Audit) on kokonaisvaltainen turvallisuusvalvontajärjestelmä, jossa käydään läpi niiden omaa toimintaa. Esimerkiksi Operations-yksiöiden osalta läpi käydään runsaat 930 erilaista kohtaa.

IATA vaatii kyseisen auditoinnin suorittamisen jäsenyhtiöiltään kahden vuoden välein. IOSA-auditointi on kehitetty osaksi lentoyhtiöiden omaa turvallisuustyötä.

Ilmakuljetusliiton mukaan IOSA-auditoiduille lentoyhtiöille tapahtui vuosien 2011-2015 aikana 60 prosenttia vähemmän onnettomuuksia kuin muille lentoyhtiöille. IOSA-auditointi onkin tunnustettu maailmanlaajuiseksi teollisuusstandardiksi ja kaikkiaan 405 IOSA-auditoidusta lentoyhtiöstä jo 145 onkin IATA:n ulkopuolisia lentoyhtiöitä.

Lentoyhtiöiden auditointien lisäksi ilmailualalla on oma ISAGO-standardinsa (IATA Safety Audit for Ground Operations) maahuolinnan arviointiin. Euroopan Lentoturvallisuusviraston tulevissa maahuolintavaatimuksissa tullaan myös hyväksikäyttämään  tätä jo käytössä olevaa ja koeponnistettua ISAGO-teollisuusstandardia.

Jatkossa suomalaisyhtiöiden IOSA-audiointien tiedot ja tulokset jaetaan myös Trafille. Auditointitietojen lisäksi Trafi kerää tietoja lentoyhtiöistä myös muilla tavoin kuten kyselyillä, haastatteluilla sekä vierailemalla yhtiöissä.

Trafi_Pekka_Henttu_1"Arvioimme lentoyhtiöiden suoriutumista ja sitä kuinka hyvin ne voivat itse varmistaa pelisääntöjen noudattamisen. Kerätyn tiedon pohjalta arvioidaan erityisesti kuinka hyvin lentotyhtiö pystyy itse pitämään turvallisuusriskinsä alhaisena", kuvailee Henttu toimintatapaa.

"IATA:n IOSA-audit ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n vaatimukset eivät ole suoraan yhteneväiset mutta erot tiedot tiedetään. Kyse on pienistä yksityiskohdista".

"Saamme haltuumme kaikki  auditointitiedot täydentämään muita tietoja. Kyseessä on hyvin avoin toiminta lentoyhtiöiden ja viranomaisen välillä. Arvostamme sitä, että suomalaiset IATA-lentoyhtiöt Finnair, Jet Time ja Norra ovat avoimia turvallisuustyössään. Kaikki osapuolet hakevat turvallisuustyölle maksimaalista vaikuttavuutta. Tietokokonaisuuden avulla yhtiöistä luodaan profiili ", kertoo Henttu.

Kerättyjen tietojen analyysin ja muodostetun profiilin avulla Trafi ilmoittaa mahdollisesti havaitsemansa kohennusta edellyttävät epäkohdat yhtiölle, jolta odotetaan korjaustoimia asioiden kuntoon saattamiseksi. Toimintamallilla myös sitoutetaan lentoyhtiöiden johtoa turvallisuustyöhön.  

"Profiilitietoja käytetään keskustelun pohjana ja avauksina lentoyhtiöiden johdon tapaamisisssa ja samalla ne ohjaavat myös viranomaisen omaa valvontaa", jatkaa Henttu.

broken_fanblade_1Toistaiseksi voimassa olevan käytännön mukaan Trafi on tehnyt omia tarkastuksia lentoyhtiöihin 24 kuukauden välein.

Mikäli suoriutuminen on ollut hyvää hyvää ja jatkuva seuranta toimii, niin Trafin auditointiväliä voidaan venyttää jopa 48 kuukauteen saakka. Ongelmien ilmetessä aikarajaa on vastaavasti lyhennetty.

Jatkossa turvallisuusvalvontaa tehdään IOSA-auditoinnin tietojen ja muun kerätyn datan pohjalta luotujen profiilien perusteella siten, että Trafilla olisi jatkuva kuva yhtiöstä. Profiil läpikäydään vähintään kahdesti vuodessa ja aina, kun uutta merkittävää tietoa saadaan. Turvallisuusraportit ovat myös tärkeä tietolähde.

Ensimmäisen kerran uuden toimintamallin Trafi/IOSA-auditointia sovelletaan suomalaisen lentoyhtiön kanssa toukokuussa 2016.

Muut lentoyhtiöt ja viranomaiset ovat jo nyt erittäin kiinnostuneita Trafin kokemuksista.