Lentoyhtiöiden musta lista ajan tasalle - kaksi yhtiötä sai lentoluvan

BlacklabeledEuroopan komissio on 10. heinäkuuta päivittänyt unionin luetteloa lentoyhtiöistä, jotka on asetettu toimintakieltoon tai joiden toimintaa rajoitetaan EU:ssa. Luettelo tunnetaan paremmin "EU:n mustana listana", ja sitä on nyt päivitetty 21 kertaa. Philippine Airlines sai luvan operoida EU:n alueelle ensimmäisenä yhtiönä Filippiineiltä. Toinen lentoluvan saanut yhtiö oli Venezuelan Conviasa

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, että EU:n musta lista otettiin alun perin käyttöön Euroopan ilmatilan ja kansalaisten suojelemiseksi, mutta se voi myös toimia herätyksen tavoin niille maille ja lentoyhtiöille, joiden turvallisuudessa on parantamisen varaa.

”Tänään osoitimme, että olemme valmiita poistamaan listalta maita ja lentoyhtiöitä, jos ne osoittavat olevansa sitoutuneita ja kykeneviä panemaan kansainväliset turvallisuusnormit täytäntöön kestävällä tavalla. Hyviä edistysaskeleita ovat Filippiinien, Venezuelan ja Mauritanian lisäksi ottaneet monet Afrikan maat”, jatkoi komissaari.

Komission hyväksymä päätös perustuu Euroopan lentoturvallisuuskomitean yksimieliseen lausuntoon. Lentoturvallisuuskomitea koostuu EU:n kaikkien 28 jäsenvaltion sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja EASA:n turvallisuusasiantuntijoista.


Philippines Airlines ja Conviasa tervetulleita

PAL_A330Viime kesäkuussa tehtiin Filippiineille turvallisuusarviointikäynti, jossa havaittiin sen toimivaltaisten viranomaisten parantaneen turvallisuusvalvontaa ja Philippine Airlinesin pystyvän varmistamaan, että asiaankuuluvia ilmailun turvallisuussäännöksiä noudatetaan.

Philippine Airlines on ensimmäinen filippiiniläinen lentoyhtiö, jolle on vuoden 2010 jälkeen annettu lupa lentää Euroopassa. Muiden Filippiineillä rekisteröityjen lentoyhtiöiden toimintakieltoa jatketaan.

conviasaEU:n mustalta listalta poistettiin myös Venezuelassa rekisteröity Conviasa, koska ne vakavat turvallisuuspuutteet, joiden vuoksi sitä huhtikuussa 2012 kiellettiin liikennöimästä EU:hun, oli korjattu. Positiivinen kehitys asiassa todettiin kuulemisissa komission ja Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) kanssa sekä Espanjan ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) Venezuelassa tekemissä tarkastuksissa.

Libyan siviili-ilmailuviranomaisten kanssa käytiin keskusteluja. Komitea pani merkille tapahtuneen kehityksen, mutta Libyan siviili-ilmailuviranomaiset sopivat säilyttävänsä kaikkiin Libyassa hyväksyttyihin lentoyhtiöihin sovellettavat vapaaehtoiset rajoitukset. Vapaaehtoiset rajoitukset tarkoittavat, että Libyan lentoyhtiöitä estetään liikennöimästä EU:hun, kunnes ne on sertifioitu kokonaan uudelleen kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti. Komissio ja Euroopan lentoturvallisuuskomitea seuraavat edelleen tiivisti näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa.


Komissio oli tyytyväinen myös Sudanin ja Mosambikin edistymiseen.

Komissio tunnusti turvallisuusvalvontaviranomaisten ponnistelut siviili-ilmailujärjestelmien uudistamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa, Indonesiassa, Kazakstanissa, Libyassa, Mauritaniassa, Mosambikissa, Filippiineillä, Venäjällä ja Sudanissa. Perimmäisenä tavoitteena on taata kansainvälisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen. Komissio tukee ja avustaa aktiivisesti jatkossakin näiden uudistusten toteuttamista yhteistyössä ICAOn, EU:n jäsenvaltioiden ja EASAn kanssa.

SudanMustalta listalta myös poistettiin toimintansa lopettaneita lentoyhtiöitä ja lisättiin sellaisia lentoyhtiöitä, jotka on hiljattain perustettu eräissä lentokiellossa olevissa maissa, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa, Indonesiassa, Kirgisiassa, Mosambikissa, Sudanissa ja Filippiineillä.

Mustan listan liitteessä B luetellaan lentoyhtiöt, jotka voivat liikennöidä EU:ssa mutta joihin sovelletaan tiukkoja rajoituksia ja ehtoja. Sitä muutettiin Air Madagascarin ja kazakstanilaisen Air Astanan lentokaluston uusimisen huomioon ottamiseksi: Air Madagascarilla on nyt lupa käyttää yhtä lisäkonetta, ja liitteestä poistettiin Air Astanan vanha Fokker, jota ei enää käytetä.

 

Mustalla listalla 280 lentoyhtiötä

approachEU:n mustalla listalla on nyt 20 maan kaikki rekisteröidyt lentoyhtiöt eli yhteensä 278 lentoyhtiötä, joilla on täydellinen lentokielto EU:ssa. Nämä maat ovat Afganistan, Angola, Benin, Djibouti, Eritrea, Filippiinit (lukuun ottamatta yhtä lentoyhtiötä), Gabon (lukuun ottamatta kolmea lentoyhtiötä, joiden toiminnalle on asetettu tiukat rajoitukset ja ehdot), Indonesia (lukuun ottamatta viittä lentoyhtiötä), Kazakstan (lukuun ottamatta yhtä lentoyhtiötä, jonka toiminnalle on asetettu tiukat rajoitukset ja ehdot), Kirgisia, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Liberia, Mosambik, Päiväntasaajan Guinea, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Sudan ja Swazimaa. Lisäksi mustalla listalla on kaksi yksittäistä lentoyhtiötä: Surinamista tuleva Blue Wing Airlines ja Ghanasta tuleva Meridian Airways. Kaiken kaikkiaan lentokiellossa on siis 280 lentoyhtiötä.

Lisäksi musta lista sisältää seuraavat 10 lentoyhtiötä, joihin sovelletaan toimintarajoituksia ja joilla on lupa liikennöidä EU:hun tiukoin ehdoin: Air Astana Kazakstanista, Afrijet, Gabon Airlines ja SN2AG Gabonista, Air Koryo Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Airlift International Ghanasta, Air Service Comores Komoreilta, Iran Air Iranista, TAAG Angolan Airlines Angolasta ja Air Madagascar Madagaskarilta.

EU:n lentoyhtiöiden "musta lista" (PDF-tiedosto)