LVM:n valtionavustukset Lappeenrannan ja Enontekiön lentokenttien kehityshankkeisiin

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionavustukset Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2021. Valtionavustuksia saavat kuluvan vuoden osalta Lappeenrannan ja Enontekiön lentokentät.

EFLP_terminaaliAlueellisia lentoasemia tuetaan 900 000 eurolla. Valtionavustusta alueellisten lentoasemien tukemiseen myönnetään alustavasti Lappeenrannan lentoasemalle 500 000 euroa sekä ENF People, Operations and Projects Oy:lle eli Enontekiön lentoasemalle 400 000 euroa.

Tukien maksamisen ehtona on päätöksissä asetettujen edellytysten täyttyminen. Kaikkiaan tukihakemuksia tuli yhteensä seitsemän kappaletta.

Enontekion_lentoasemaAvustus suunnattiin alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus.

Hakemusten arvioinnin painopiste oli matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä. Myönnettävän avustuksen edellytyksenä oli, että lentoasemalla on säännöllistä (toistuvaa) reitti- tai tilausliikennettä suomalaisiin tai ulkomaisiin kohteisiin tai kohteista.

Avustuksen kohdentamisen arvioinnissa on otettu huomioon myös valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032.

Lue myös: