LVM:n vuoden 2019 lentopaikka-avustukset haettavana - tarjolla miljoona euroa

LVM_1Valtionavustukset Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2019 on haettavissa liikenne- ja viestintäministeriöltä. Jaettavissa on enintään yhden miljoonan euron määräraha, jonka painopiste on tällä kertaa matkustaja- reittiliikenteen edistäminen.

Lentopaikka-avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen. Sen on määrä tukea alueellisia yhteyksiä ja alueellista saavutettavuutta. Harkinnanvaraiseen avustukseen on käytettävissä enintään yhden miljoonan euron määräraha. Hakukierroksen painopiste on matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä.

Avustusta voidaan myöntää lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan, taloudelliseen toimintaan (toimintatuki) sekä investointeihin.

Hakemuksessa tulee myös selvittää lentoaseman  nykyistä  toimintaa  ja  operaatio/matkustajamääriä sekä tiivis kuvaus toiminnasta ja sen kehityksestä vuosina 2016-2018.

Toimintatuen osalta tulee huomata, että toimintatukea ei voi myöntää lentoasemille, joiden keskimääräinen vuotuinen matkustajaliikenteen määrä kahden tuen tosiasiallista myöntämistä edeltäneen tilivuoden aikana oli yli 200 000 matkustajaa.

Hakemukset ovat lentoasemakohtaisia ja niitä otetaan vastaan vain yksi hakemus lentoasemaa kohden

Avustusta haetaan kirjallisesti liikenne-ja viestintäministeriöltä 1.4.2019 kello 16.15 mennessä.