MSB ostaa sammutuslentokonepalvelun Saabilta jatkossakin - optiot jopa kuuteen uuteen Fire Bossiin

Fireboss_vapauttaa_1Ruotsin turvallisuusvirasto MSB:n (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ja Saab julkistivat jatkosopimuksen, jonka mukaan Saab jatkaa sammutuslentokonesuorituskykyjen tarjoamista Ruotsissa myös vuosina 2024-2025. Sopimukseen liittyvät optiot mahdollistavat sammutuslentokonemäärän kasvattamisen jopa kuudella lisäkoneella.

Saab julkisti 9. marraskuuta 2023 solmineensa jatkosopimuksen sammutuslentokonepalvelusta MSB:n kanssa vuosille 2024-2025. Sopimus kattaa neljän Air Tractor AT-802F Fire Boss -sammutuslentokoneen operoinnin miehistöineen.

Osapuolet ovat allekirjoittaneet myös puitesopimuksen, joka antaa MSB:lle mahdollisuuden jatkaa palvelua vuoteen 2027 saakka. Sopimus sisältää myös optiot enintään kuudesta uudesta sammutuslentokoneesta.

"Olen ylpeä, että Saab voi jatkaa palonsammutussuorituskyvyn tarjoamista Ruotsille ja EU:lle sekä osoittaa siviilipuolen suorituskykyämme ruotsalaiselle yhteiskunnalle", sanoi Saab Aeronauticsin johtaja Lars Tossman.

FB_scooping_2_PKSaab on operoinut Fire Boss -sammutuslentokoneita vuodesta 2020 lähtien ja suorittanut niillä menestyksekkäästi jo yli 60 tehtävää yhteistyössä MSB:n ja paikallisten pelastuslaitosten kanssa.

Jatkosopimuksella pyritään tukemaan paikallisia pelastuslaitoksia metsäpalojen sammutuskyvyllä. Saabin tarjoama palvelu on osa EU:n RescEU-hätämekanismia, joilla tuetaan kaikkia jäsenmaita. Elokuussa MSB lähetti kaksi sammutuslentokonetta RescEU:n kautta sammutustehtävälle Kreikkaan.

Saabin operoimat Fire Bossit päivystävät sammutustehtäviä Ruotsin Nyköpingissä Skavstan lentoasemalla. Ne voidaan hälyttää normaalioloissa sammutustehtävälle kolmen tunnin varoajalla. Tarvittaessa Saabin operoimien sammutuslentokoneiden kapasiteetti on saatavissa Itä-Suomeenkin noin 2-3 tunnissa.

AT802_Suomi_lentoajatTarpeen vaatiessa sammutuslentokoneet voidaan sijoittaa myös muualle ja tarjota sammutuskykyä nopeammallakin vasteajalla. Esimerkiksi Suomen osalta Tikkakoskelle tai Halliin sijoitettuna tällainen sammutuslentokone saavuttaisi palopaikan Suomen etelärannikolta Ouluun saakka noin yhdessä tunnissa.

Maastopalopaikan saavutettavuus ilmateitse on usein merkittävästi nopeampaa kuin perinteisellä pelastusajoneuvokalustolla teitä pitkin.

Suomessa on vuoden 2023 aikana kartoitettu sammutuslentokoneille sopivia vedenottopaikkoja koko maan kattavuudelta. Hankkeella varaudutaan valtakunnallisesti ja etupainoitteisesti suurien metsäpalojen sammutustehtäviin ja kiinteäsiipisten sammutuslentokoneiden käyttöön.

Vedenottopaikkojen kartoitus on myös yksi osa mahdollisen oman uuden suorituskyvyn rakentamisessa. MH

Lue myös: