Northportille ISAGO-hyväksyntä ensimmäisenä Pohjoismaissa


Finnairin tytäryhtiö Northport on saanut IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) -rekisteröinnin ensimmäisenä pohjoismaisena maapalveluyhtiönä. ISAGO-auditointi suoritettiin Northportin tuottamissa matkustaja- ja matkatavarapalvelussa, lentokoneiden kuormaussuunnittelussa ja paino- ja tasapainolaskennassa, lentokoneiden maahuolinnassa ja kuormauksessa sekä lentokoneiden siirtotoiminnassa.

- Rekisteröinti kertoo asiakkaillemme turvallisuudesta, luotettavuudesta ja laadusta sekä siitä, että näiden eteen työskennellään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, kertoo Northportin laadusta vastaava johtaja Juha Fieandt.

ISAGO pyrkii parantamaan turvallisuutta sekä vähentämään maapalveluissa tapahtuvia vahinkoja. Sen tarkoituksena on myös yhtenäistää prosesseja ja parantaa laatua. Päästäkseen ISAGO-rekisteriin, maapalveluyrityksen on läpäistävä IATA:n valtuuttama auditointi.

Finnair tiedote