Suomen lentoasemaverkosto LVM:n uuden tulevaisuuskartoituksen piiriin

LVM_LOGOLiikenne-ja viestintäministeriö (LVM) asettaa kolme selvityshenkilöä selvittämään visiota liikenne-ja viestintä järjestelmäntilasta vuosina 2030 ja 2050. Tulevaisuuskartoituksen piiriin kuuluu Suomen lentoasemaverkoston lisäksi myös Suomen tie-, rautatie-, meriväylä-, satamaverkostot.

Selvitysryhmän tavoitteena on tuottaa visio siitä, miten liikenne- ja viestintäjärjestelmää kehittämällä tuetaan Suomen hyvinvointia, kilpailukykyä ja kansantaloutta.

"Hallituksen tavoitteena on luoda suotuisa ympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Haluamme, että Suomi kehittyy tavara- ja tietovirtojen houkuttelevaksi kauttakulkumaaksi ja investointikohteeksi, jossa kehitetään ja tarjotaan maailman kehittyneimpiä liikenteen ja viestinnän palveluita", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

LVM nimesi selvityshenkilöiksi entisen pääministeri Esko Ahon, SAK:n johdon neuvonantaja Lauri Lylyn sekä Pivot5 Oy:n perustajan ja hallituksen puheenjohtaja Inka Meron. Selvitysryhmän puheenjohtajana toimii Esko Aho.

Tarkastelun kohteena on koko Suomen lentoasema-  tie-, rautatie-, meriväylä- ja satamaverkosto. Lisäksi arvioidaan miten tele- ja viestintäverkot tukevat tulevaisuuden liikenteen ja viestinnän palvelutarvetta tehokkaasti. Yhteyksiä tarkastellaan niin kotimaan kuin ulkomaan yhteyksienkin näkökulmasta.

LVM taustoittaa uutta tulevaisuuskaroitusta liikennealan käsillä olevalla suurella murroksella. Ministeriön mukaan tulevaisuuden liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jonka muodostavat edistykselliset ja usein digitaaliset palvelut, tieto sekä liikenne- ja viestintäinfrastruktuuri.

Suomen maantieteellinen sijainti ja maan ominaispiirteet määrittävät osaltaan kehityksen suuntia. Suomen sijainti Euroopan pohjoisella reunalla pitkät etäisyydet maan sisällä ja Euroopan päämarkkina-alueille sekä globaalisaatio ja aluerakenteen muutokset kohti kaupungistuvaa yhteiskuntaa vaikuttavat liikenne-ja viestintäjärjestelmän kehittymiseen.

Lentoliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasemasta on onnistuttu luomaan kansainvälisen liikenteen solmukohta. Kiinnostuksen kohteena ovat Suomen mahdollisuudet kansainvälisenä tavara-, henkilö-ja datavirtojen läpikulkureittinä kaikissa kulkumuodoissa.

Selvityshenkilöt antavat työstään kirjallisen raportin, joka sisältää tilanneanalyysin, vision, keinot visioon pääsemiseksi sekä vision vaikutukset. Selvitykseen liittyvä väliseminaari pidetään tammikuussa 2017 ja loppuseminaari huhtikuussa 2017.

LS_2Liikenne- ja viestintäministeriön sai keväällä 2015 valmiiksi Suomen lentoliikennestrategian vuosille 2015-2030. Keskeistä strategiassa oli lentoasemien ylläpitäminen verkostona myös tulevaisuudessa sekä lentoliikenteen ja maakuntien kehittäminen viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä.

Lue myös: