Trafin Outi Ampuja uuden Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmän johtoon

Helsinki_Airport_terminalLiikenne- ja viestintäministeriö on asettanut yhteistyöryhmän Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan kehittämiseen ja seurantaan. Yhteistyöryhmän odotetaan parantaman toimijoiden välistä tiedonkulkua.

Yhteistyöryhmä ei tee päätöksiä melukysymyksistä, vaan toimii tiedonkulkua parantavana ja toimijoiden yhteistyötä edistävänä toimielimenä. Ryhmän toimikausi on 15.11.2016-14.11.2021.

Helsinki-Vantaan lentokenttään liittyvien melukysymysten käsittelyn sekä tiedonkulun odotetaan parantuvan ja toimijoiden välisten ristiriitojen odotetaan jatkossa vähentyvän. 

Yhteistyöryhmän tehtävänä on välittää jäsentensä kesken tietoa eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toimenpiteistä lentomelun vähentämisessä, sovittaa toimenpiteitä yhteen ja seurata niiden toteutusta.

Ryhmä tekee vuosittain myös arvion meluntorjuntatavoitteen saavuttamisesta sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnasta meluhaittojen vähentämiseksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Outi Ampuja Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista.

Työryhmässä ovat edustettuina eri ministeriöiden, Trafin, Finavian, Finnairin ja aluehallintoviranomaisten lisäksi pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Sipoo ja Tuusula.

Helsinki-Vantaan lentoasemaan sovelletaan EU:n melunhallinta-asetusta (EU/598/2014).

 
 Yhteistyöryhmässä on mukana laaja joukko toimijoita

Yhteistyöryhmään osallistuvia organisaatioita pyydettiin nimeämään ryhmään varsinainen jäsen ja varajäsen.
 
Ehdotusten mukaisesti nimettävä kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain kiintiövaatimuksen.
 
 Henkilövaihdoksista aiheutuvat muutokset yhteistyöryhmän kokoonpanoon tehdään toimikauden aikana liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä.
 
Puheenjohtaja
Johtava asiantuntija Outi Ampuja, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 
Varapuheenjohtaja
Johtava asiantuntija Matti Tupamäki, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 
Hallitussihteeri Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö
(varajäsen ylitarkastaja Eeva Ovaska)
 
Ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö
(yli-insinööri Kaisa Mäkelä)
 
Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
 
Ympäristöasiantuntija Teemu Pasanen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
 
Suunnitteluinsinööri Jenni Saarelainen, Espoon kaupunki
(ympäristötarkastaja Lea Salonpää)
 
Ympäristöneuvos Heli Rissanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
(ympäristöneuvos Päivi Vilenius)
 
Kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen, Finavia Oyj
(ympäristöpäällikkö Kirsi Pitkäranta)
 
Lento-osaston operatiivinen päällikkö Janne Lumia, Finnair Oyj
 
Diplomi-insinööri Matti Neuvonen, Helsingin kaupunki
(ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki 15.11.2016-27.1.2017, ympäristötarkastaja Jenni Kuja-Aro 28.1.2017 lähtien)
 
Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Järvenpään kaupunki
(ympäristösuunnittelija Mia Vaittinen)
 
Maankäyttöjohtaja Jukka Laitila, Keravan kaupunki
(kaavasuunnittelija Heini-Sofia Iho)
 
Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, Nurmijärven kunta
(yleiskaavasuunnittelija Jonna Kurittu)
 
Kaavoituspäällikkö Matti Kanerva, Sipoon kunta
(kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen)
 
Kaavasuunnittelija Petteri Puputti, Tuusulan kunta
(suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen)
 
Ylitarkastaja Larri Liikonen, Uudenmaan ELY-keskus
(ylitarkastaja Marjo Vuola)
 
Erityisasiantuntija Maija Stenvall, Uudenmaan liitto (aluesuunnittelun vastuualueen johtaja Merja Vikman-Kanerva)
 
Ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti, Vantaan kaupunki
(projektijohtaja Gilbert Koskela)
 
Erityisasiantuntija Jari Lyytinen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
 
Ylitarkastaja Jari Pöntinen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 
Erityisasiantuntija Soili Seppinen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
 
Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii erityisasiantuntija Soili Seppinen
 

Lue myös: