Venäjän ilmatilan sulku rasitti Finnairin lentorahtitoimintaa - matkustajaliikenne kasvaa

Finnair_A330_1Finnairin maaliskuu osoitti selvää parannusta matkustajaliikenneluvuissa huolimatta Venäjän käymistä sotatoimista Ukrainassa. Sen sijaan Venäjän ilmatilan sulku on näkynyt Finnairin lentorahdin aiemmin vahvoissa luvuissa. Matkustajamäärissä ollaan edelleen selvästi perässä pandemiaa edeltäviä aikoja, mutta elpyminen on jatkunut edelleen.

Finnair kuljetti maaliskuussa 2022 kaikkiaan 614 500 matkustajaa eli 611,7 % enemmän kuin vuoden 2021 maaliskuussa. Maaliskuun 2022 matkustajamäärä oli 38,7 % enemmän kuin helmikuussa 2022, jossa oli kolme päivää vähemmän. Ennen pandemiaa eli ns. normaaliaikana vuonna 2019 Finnair kuljetti maaliskuun aikana 1 144 900 matkustajaa. Uuden ajan luvut ovat siis vielä selkeästi jäljessä vanhaa aikaa.

 Koronaviruspandemian vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset erityisesti omikronmuunnoksen vuoksi, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin. Tämä näkyi varsinkin Aasian luvuissa.

Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä maaliskuussa. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan suurinta osaa Aasian-lennoistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian vaikuttamiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena vielä maaliskuussa. Nyt yhtiön raportoimissa liikenneluvuissa ei huomioida pidempiä lentoreittejä.

 Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi maaliskuussa 454,7 % vertailukaudesta ja 10,0 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 213 lentoa, kun luvussa on mukaan myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 187,8 % enemmän verrattuna vuoden 2021 maaliskuuhun ja 8,7 % enemmän kuin helmikuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 maaliskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 1 085,1 % vertailukaudesta ja 31,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 52,6 % kasvaen 28,0 %-yksikköä vertailukaudesta ja 8,7 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 155,7 %. Finnair aloitti tauon jälkeen Pohjois-Amerikan-matkustajalennot ainoastaan New Yorkin -reitillä maaliskuussa 2021, kun taas maaliskuussa 2022 Finnair operoi moniin kohteisiin Yhdysvalloissa niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Näin ollen Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 3 489,8 % vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 686,9 % ja kotimaanliikenteen 186,8 %.

 Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 934,9 % Aasian-liikenteessä, jopa 22 301,9 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä yllä mainituista syistä, 1 264,2 % Euroopan-liikenteessä ja 260,9 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 40,0 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 33,2 %, mutta niitä tukivat vahvat rahtioperaatiot. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 68,7 % ja kotimaanliikenteen 74,1 %, molemmat lähellä pandemiaa edeltänyttä tasoa.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 963,5 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä jopa 19 533,8 % edellä mainituista syistä, Euroopan-liikenteessä 875,8 % ja kotimaanliikenteessä 274,6 %.

 Venäjän ilmatilan sulku ja sitä seuranneet reitti- ja vuoroperuutukset Aasian-liikenteessä näkyivät maaliskuun rahtiluvuissa erityisesti verrattuna helmikuuhun 2022.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat maaliskuussa 287,7 % vertailukaudesta, mutta laskivat 10,5 % edeltäneestä kuukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 181,4 % ja laskivat 8,4 % edeltäneestä kuukaudesta. Molempien lukujen kasvu johtui koronaviruspandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan ja Aasian osalta maaliskuussa 2021.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 39,0 % vertailukaudesta, mutta laskivat 24,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit puolestaan kasvoivat 10,8 % vertailukaudesta ja laskivat 25,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Luvuissa on mukana myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat vertailukaudesta 79,7 % ja laskivat edeltäneestä kuukaudesta 69,5 %. Rahdin kysyntä kuitenkin jatkui vahvana myös maaliskuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 21,6 % vertailukaudesta. Laskua edeltäneeseen kuukauteen verrattuna oli 21,9 %.

 Finnairin lennoista 85,7 % (93,1 %) saapui maaliskuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2022

 

  maaliskuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 614,5 611,7 1 508,8 482,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 352,9 454,7 6 915,2 475,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 237,5 1 085,1 3 269,2 966,7
Matkustajakäyttöaste % 52,6 28,0p 47,3 21,8p
Rahti ja posti tn 9 736,1 21,6 34 756,0 79,1
Tarjotut tonnikilometrit 358,1 117,3 1 150,9 177,7
Myydyt tonnikilometrit 175,9 157,0 533,9 215,2
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 32,0 963,5 106,4 1 068,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 582,8 155,7 2 157,3 224,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 233,3 934,9 799,4 1 076,9
Matkustajakäyttöaste % 40,0 30,1p 37,1 26,8p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 395,3 875,8 936,4 674,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 000,5 686,9 2 613,0 623,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 687,7 1 264,2 1 630,1 1 006,1
Matkustajakäyttöaste % 68,7 29,1p 62,4 21,6p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 27,3 19 533,8 74,2 53 266,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 620,8 3 489,8 1 734,3 9 928,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 206,3 22 301,9 565,2 61 267,1
Matkustajakäyttöaste % 33,2 27,9p 32,6 27,3p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 159,9 274,6 391,9 203,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 148,9 186,8 410,6 158,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 110,3 260,9 274,5 204,2
Matkustajakäyttöaste % 74,1 15,2p 66,9 10,1p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 562,1 877,9 4 155,4 647,0
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 3 402,2 2 169,8 8 507,8 5 576,1
- Aasian rahtiliikenne tn 3 691,0 47,5 14 190,3 107,5
- Kotimaan rahtiliikenne tn 31,1 5,7 89,2 4,2
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 686,4 205,7 26 942,6 253,2
Rahtilento tn** 1 049,8 -79,7 7 813,4 -33,7
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 736,1 21,6 34 756,0 79,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 103,4 39,0 387,3 120,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 65,6 10,8 242,4 70,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 92,7 287,7 310,8 374,5
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 57,4 181,4 183,0 238,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 63,5 -16,1p 62,6 -18,3p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 67,0 -17,5p 58,6 -26,0p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 65,2 -23,5p 64,8 -20,9p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 61,9 -23,4p 58,9 -23,6p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä