Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyötyöryhmän toiminta hyvässä vauhdissa

Engine_rotatingHelsinki-Vantaan lentoaseman vuonna 2016 perustetun melunhallinnan yhteistyöryhmän toiminta on päässyt hyvään vauhtiin. Yhteistyöryhmä seuraa lentoaseman meluntorjuntatavoitteen toteutumista ja pyrkii löytämään uusia keinoja melunhallintaan. Ryhmä kokoontui toukokuun lopulla jo kolmannen kerran.

”Yhteistyö ryhmässä on lähtenyt hyvin käyntiin ja ratkaisuja lentomelun hallintaan etsitään aktiivisesti yhteistyössä”, kertoo ryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Outi Ampuja Trafista.

Ryhmässä seurataan vuosittain tasapainoisen lähestymistavan periaatteiden mukaisesti miten lentoaseman meluntorjuntatavoitteen ennakoidaan tulevaisuudessa toteutuvan ja mitä toimenpiteitä eri viranomaiset ja muut toimijat ovat tehneet ja tulevat tekemään lentoliikenteen melun ja sen haittavaikutusten vähentämiseksi.

 ”Tällä kertaa keskustelimme vilkkaasti muun muassa lentomelualueen tuntumaan rakennettavista ns. puskurivyöhykkeistä, jotka on todettu toimiviksi monilla lentoasemilla asemien toimintamahdollisuuksien kehittämisen ja lähialueen asukkaiden elinympäristön laadun yhteensovittamisen kannalta”, jatkaa  Ampuja viimeisimmän kokouksen sisällöstä.

Vuosittaisen seurannan lisäksi ryhmä tekee viiden vuoden välein tarkemman, meluntorjuntatavoitteen toteumaa arvioivan tarkastelun.

Melutilannetta seurataan erilaisten indikaattorien avulla, joita on määrittely ryhmän toimintasuunnitelmassa. Trafi tekee eri indikaattoritietojen pohjalta yhteenvedon lentomeluun vaikuttavien asioiden kokonaistilanteesta loppuvuodesta 2017.

Vuosittaisen seurannan lisäksi ryhmä tekee viiden vuoden välein tarkemman, meluntorjuntatavoitteen toteumaa arvioivan tarkastelun.

 ”Seuraava laajamittaisempi tarkastelu on tarkoitus tehdä vuonna 2022, mikäli vuosittaisissa arvioinneissa ei ennen sitä ilmene mitään, joka ennustaisi, että meluntorjuntatavoitteessa ei tulla pidemmällä aikavälillä pysymään”, kertoo Ampuja.

Liikenne- ja viestintäministeriön koolle kutsumassa ja Trafin vetämässä ryhmässä jäseninä ovat liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, alueen kunnat, Puolustusvoimat, Finavia, ANS Finland Oy, suurimmat lentoyhtiöt ja Trafi.

Lue myös Lentoposti.fi:n aikaisemmat uutiset Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyötyöryhmästä: