Helsinki-Vantaan uusi lentomelun yhteistyöryhmä aloitti toimintansa

EFHK_airport_winter_1Helsinki-Vantaan lentoaseman melunhallinnan kehittämiseen ja seurantaan keskittynyt yhteistyöryhmä on järjestäytynyt ja kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 21. marraskuuta. Seuraavassa kokouksessa maaliskuussa keskustellaan alueen maankäytön ja kaavoituksen ajankohtaisista asioista.

Työryhmän on maaliskuussa tarkoitus esitellä kansainvälisiä käytäntöjä siitä, miten lentomelua ja asuinrakentamista on sovitettu mahdollisimman onnistuneesti yhteen.

”Yhteistyöryhmä ei tee päätöksiä melukysymyksistä, vaan toimii tiedonkulkua parantavana ja toimijoiden yhteistyötä edistävänä toimielimenä. Ensimmäisen kokouksen perusteella uskon, että yhteistyö tulee olemaan hyvää ja antoisaa”, toteaa ryhmää vetävä Trafin johtava asiantuntija Outi Ampuja.

Työryhmän tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva asiasta ja jakaa ryhmän jäsenten kesken tietoa eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toimenpiteistä lentomelun vähentämisessä, sovittaa toimenpiteitä yhteen ja seurata niiden toteutusta.

Ryhmä tekee vuosittain myös arvion lentoaseman meluntorjuntatavoitteen saavuttamisesta sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnasta meluhaittojen vähentämiseksi. Meluntorjuntatavoitteen saavuttamista käsitellään ryhmän kolmannessa kokouksessa, joka järjestetään toukokuussa.

Työryhmässä ovat edustettuina eri ministeriöiden, Trafin, Finavian, Finnairin ja aluehallintoviranomaisten lisäksi pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Sipoo ja Tuusula.

Lue myös aiemmat uutisemme aiheesta: