Mikkelin lentoasemalle myönnettiin valtionavustusta

LVM_LOGOLiikenne- ja viestintäministeriö (LVM)  myönsi Mikkelin lentoasemalle valtionavustuksen lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan 315 795 euroa. Mikkelin kaupunki haki valtionavustusta huhtikuussa 2016.

Ei-taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka tavallisesti kuuluu julkista valtaa käyttävän valtion vastuulle. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa lennonjohto, poliisi, tulli, palontorjunta ja toimet, jotka ovat tarpeen siviili-ilmailun suojelemiseksi siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta. Lisäksi se kattaa näiden toiminnassa tarvittaviin laitteisiin ja infrastruktuuriin tehtävät investoinnit.

 

Vuoden 2015 siirtomäärärahasta myönnettyä 325 795 euron avustusta voidaan käyttää vuosina 2016 ja 2017. LVM valvoo määrärahan käyttöä ja Mikkelin kaupungin tulee toimittaa rahojen käytöstä selvitys 31. maaliskuuta 2017 mennessä.