Rajavartiosto tarvitsee lisäresursseja kasvavan rajaliikenteen myötä

rajatarkastuautomaattiSuomen ulkorajan henkilöliikenteen uskotaan kasvavan erityisesti venäläisten osalta mahdollisen viisumivapauden myötä. Viisumivapaus tulisi näkymään Suomen rajanylityspaikoilla jyrkästi kasvavina rajanylitysmäärinä. Lisäresursseja ja tiloja tarvittaisiin pikaisesti myös Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Sisäministeri Päivi Räsänen ja hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen vierailivat Nuijamaan rajanylityspaikalla 11.1.2012. Ministerit saivat ajankohtaiskatsaukset rajanylitysliikenteestä ja sen kehittymisestä sekä rajanylityspaikkojen, toimintaprosessien ja viranomaisyhteistyön kehittämisestä. Lisäksi käsiteltiin rajaviranomaisten voimavaratarpeita. Vierailun isäntinä toimivat Rajavartiolaitoksen päällikkö kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen ja Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen.

rajatarkastusautomaatti_2EU:n ja Venäjän välistä viisumivapautta on valmisteltu jo usean vuoden ajan. Viisumivapauden vaikutusten hallinta tulee olemaan Suomelle suuri haaste. Hallitusohjelmassa on todettu, että Suomi varautuu viisumivapauteen mm. rajavalvontaa kehittämällä.

Rajavartioston mukaan rajanylityspaikkojen toimintakyvyn edellytyksenä ovat riittävät henkilöstöresurssit ja riittävän läpäisykyvyn mahdollistava infrastruktuuri. Kehityshankkeiden toteutus on pitkä prosessi ja hankkeet on saatava toteutettua pääsääntöisesti ennen viisumivapaustilannetta.

Rajaliikenne kasvaa jo ilman viisumivapautta ja Rajavartiolaitos on arvioinut, että jos vuosittainen kasvuvauhti pysyy noin 15 % tuntumassa, nousisi rajanylitysten määrä noin 20 miljoonaan jo seuraavan viiden vuoden sisällä.

Tulevaisuuden haasteet edellyttävät nykyisten rajanylityspaikkojen kehittämistä sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstövoimavarojen turvaamista. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin satamien rajatarkastukset edellyttävät lisätilojen vuokraamista ja varustamista rajatarkastuksiin sopiviksi.

Krajatarkastusautomaatti_1asvavan rajaliikenteen hallitsemiseksi rajatarkastajien lisätarve on kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 yhteensä noin 200 HTV:tta vuoden 2012 tasoon verrattuna. Rajavartiolaitoksen osalta keskimääräiset voimavaratarpeet ovat 16 miljoonaa euroa/vuosi, mikä sisältää edellä mainittujen rajatarkastajien palkat.

Sisäministeri Päivi Räsänen kertoi tiedotteessaan elokuussa, että rajatarkastushenkilöstön määrä itärajan ja pääkaupunkiseudun kansainvälisillä rajanylityspaikoilla on riittämätön. Hallitus on jo sopinut, että rajanylitysliikenteen kasvusta Rajavartiolaitokselle jatkovuosina aiheutuvat resurssitarpeet ratkaistaan seuraavan kehyspäätöksen yhteydessä.

"Tänä vuonna Rajavartiolaitoksen määrärahoihin tuli lisäys 40 rajavartijan palkkaamiseen," sanoi sisäministeri Räsänen.

Lue myös: