MVX-hankkeen evaluointivaihe valmistui - neuvottelut jatkuvat edelleen neljän sopimuskandidaatin kanssa

MVXlogo_rajaRajavartiolaitoksen MVX-hanke uusien monitoimilentokoneiden hankinnaksi etenee suunnitellusti. Evaluointivaihe saatiin päätökseen elokuussa ja takana on myös neuvotteluja tarjottavasta kokonaisuudesta, hinnoista ja sopimusehdoista. Nyt työpöydällä on arvioitavana uudet Intermediate RFQ -tarjoukset, joiden perusteella lopullinen Final RFQ -tarjouspyyntö lähetetään edelleen tässä vaiheessa mukana oleville toimittajille.

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen teknisistä asiantuntijoista, lentokonetta operoivasta miehistöstä sekä koelentohenkilöstöstä koostunut evaluointitiimi on elokuun aikana saanut valmiiksi MVX-hankkeessa Suomelle tarjottavien vaihtoehtojen evaluoinnit. Näin pyritään varmistamaan, että tarjotut järjestelmät vastaavat luvattua ja että ne soveltuvat Rajavartiolaitoksen operatiiviseen käyttöön.

MVX_K_kyvyt_1Huhtikuussa 2023 Rajavartiolaitos tiedotti hanketta jatkettavan neljän prime-kandidaatin kanssa. Samaiset toimijat ovat edelleen mukaan hankkeessa. Mukana ovat kanadalainen Field Aerospace, yhdysvaltaiset L3Harris Technologies ja Sierra Nevada Corporation, Yhdysvallat sekä ruotsalainen ST Airborne Systems.

Ensimmäisenä evaluoitiin kaikkien neljän toimittajakandidaatin tarjoamat MMS-tehtävänhallintajärjestelmät huhti‒toukokuussa. Nämä evaluoinnit toteutettiin Turun tukikohdassa ja Rajavartiolaitoksen esikunnassa.

Ilma-alusten evaluointeja toteutettiin touko-elokuussa Suomen osalta Turussa ja Vantaalla sekä Wichitassa Yhdysvalloissa ja Istresissä Ranskassa. Ilma-alusten evaluointeihin kuului sekä paljon maassa tapahtuvia tarkastuksia että lennolla toteutettavia kokeita, valoisalla ja pimeällä. Ilma-alusten lento-ominaisuuksia arvioitiin myös simulaattoreissa.

MVX-prime-BombardierHankkeessa on mukana kolme liikesuihkukonetyyppiä, jotka ovat kanadalainen Bombardier Challenger 650, ranskalainen Dassault Falcon 2000LXS ja yhdysvaltalainen Cessna Citation Longitude.

Bombardier järjesti Rajavartiolaitokselle Challenger 650 -liikesuihkukoneen evaluoinnin Vantaalla 21.‒24. toukokuuta 2023 sekä simulaattorievaluoinnin Yhdysvalloissa 22. elokuuta. Kaikkia evaluointikohtia ei kuitenkaan kyetty toteuttamaan Suomessa, jonka seruauksena järjestettiin tehtaan koelentokoneella toteutettu lento Yhdysvalloissa 23. elokuuta.  Kaikkiin tilaisuuksiin osallistuivat konetyyppiä MVX-alustaksi tarjoavat Sierra Nevada Corporation ja Field Aerospace.

MVX-prime-Dassault-AviationDassault ja L3Harris järjestivät Falcon 2000LXS -liikesuihkukoneen koelennot ja simulaattorievaluoinnin Ranskassa 31. toukokuuta ‒ 2. kesäkuuta 2023.

Textronin edustamaa Cessna Citation Longitude -liikesuihkukonetta evaluoitiin Turussa 16.‒18. toukokuuta 2023, jonka lisäksi simulaattorievaluointi toteutettiin Yhdysvalloissa 27. toukokuuta. Koska kaikkia evaluointikohtia ei kyetty toteuttamaan Suomessa, järjestettiin lisäksi tehtaan koelentokoneella toteutettu lento Yhdysvalloissa 24. elokuuta. Cessnan liikesuihkukonetta MVX-alustaksi tarjoaa ST Airborne Systems.

MVX-prime-CessnaJärjestelmäsensoreiden, kuten elektro-optisten kamerajärjestelmien (EO/IR), valvontatutkien ja muiden järjestelmien osalta evaluoinnit toteutettiin kesä-heinäkuussa Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa.

Sensoreiden evaluoinneissa painotettiin teknisen suorituskyvyn lisäksi operaattorille aiheutuvaa työkuormaa ja sensoreiden suoriutumista realistisissa olosuhteissa Rajavartiolaitoksen operatiivisia tehtäviä vastaavissa skenaarioissa.


Neuvottelut etenevät nyt Intermediate RFQ-tarjousten pohjalta

MVX_K_logojaRajavartiolaitos kutsui kaikki neljä prime-kandidaattia kesäkuussa Helsinkiin Rajatalolle. Kunkin kandidaatin kanssa neuvoteltiin kolmen päivän ajan tarjottavasta kokonaisuudesta, hinnasta ja sopimusehdoista.

MVX-hankkeen tavoitteena on löytää parhaiten suorituskykyvaatimuksia vastaava ratkaisu, joka on samalla elinkaarikustannuksiltaan kestävällä pohjalla. Tarjoajille annettiin mahdollisuus päivittää Intermediate RFQ - tarjouksiaan neuvottelujen pohjalta. Nämä päivitetyt tarjoukset vastaanotettiin elokuussa ja niitä analysoidaan parhaillaan.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa pidetään mahdollisesti toinen neuvottelukierros ja karsinta, minkä jälkeen toimitetaan lopullinen Final RFQ -tarjouspyyntö tähän vaiheeseen eteneville kandidaateille. Lopulliset tarjoukset on tarkoitus vastaanottaa loppuvuonna siten, että sopimus valitun toimittajan kanssa on mahdollista solmia vuoden 2023 loppuun mennessä.

MVX_dornieritUudet suorituskykyisemmät MVX-monitoimilentokoneet parantavat merkittävästi Suomen rajaturvallisuutta sekä alueellisen koskemattomuuden valvontaa.

Kaikki tarjolla olevat ratkaisut mahdollistavat aiempaa laajempien alueiden kattamisen valvonnalla sekä varmistavat pidempiaikaisen toimintakyvyn ympäristövahinkojen torjuntatehtävissä. Tehtäväkenttää voidaan lisäksi laajentaa useilla uusilla teknisillä valvontasensoreilla. Myös kuljetuskapasiteetti on aiempaa suurempi.

MVX-hankkeen tavoitteena on kahden vanhentuneen Dornier 228 -valvontalentokoneen korvaaminen kahdella uudella MVX-monitoimilentokoneella vuosien 2026-2027 aikana. MH

Lue myös: