Israel rajoittaa aktiivisesti lentoliikennettä - EASA kehottaa operaattoreita seuraamaan tilannetta

BlacklabeledEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi Israelin ilmatilaa koskevan konfliktialuetiedotteen 8. lokakuuta. Ilmailuviranomainen kehottaa operaattoreita seuraamaan tilanteen kehittymistä ja toteaa Israelin siviili-ilmailuviranomaisen toimineen aktiivisesti tilanteen edellyttämällä tavalla.

EASA ja Euroopan komissio haluavat varmistaa konfliktialuetiedotteilla lentoturvallisuutta eri puolilla maailmaa. Israelin Tel Avivin lentototiedotusluetta koskeva konfliktialuetiedote annettiin alueella 7. ja 8. lokakuuta tapahtuneiden iskujen seurauksena. EASA ja Euroopan komissio seuraavat Israelin puolustusvoimien ja palestiinalaisten sotilaallisten ryhmien välisiä tapahtumia aktiivisesti.

Palestiinalaisryhmittymät laukaisivat 7. lokakuuta Gazasta raketteja ja suorittivat droneiskuja eteläiseen Israeliin, jonka seurauksena Israelin puolustusvoimat tekivät ilmaiskuja ja tykistökeskityksiä Gazaan.

Näiden tapahtumien lisäksi Hizbollah suoritti raketti-iskun Libanonin eteläisistä osista Israelin pohjoisosiin. Tämän seurauksena Israel iski tykistöllä ja droneilla useisiin kohteisiin Libanonin ja Israelin rajalle.

EASA:n mukaan Israel on julkaissut ja ylläpitänyt ilmailun tiedotuspalvelua ilmatilansa sekä lentoasemiensa osalta aktiivisesti ja hallinnut siviili-ilmailuun kohdistuvia riskejä. EASA:n mukaan nykytilanteessa voidaan todeta Israelin toimien olevan riittävän tehokkaita ja oikeasuhtaisia riskien hallintaan.

Israel julkaisi heti aamupäivällä 7. lokakuuta reitti- ja ilmatilarajoituksia Tel Avivin lentotiedotusalueelle. Tällä hetkellä voimassa on useita reitti- ja korkeusrajoituksia. Israelin siviili-ilmailuviranomaisen mukaan konflktialueiden ulkopuolella sijaitseva Eilatin Ramon International -lentokenttä on käytettävissä lentoliikenteelle sekä määrälentopaikkana että varalentopaikkana.

Epävakaasta tilanteesta johtuen EASA jatkaa tilanteen aktiivista seurantaa arvioidakseen aiheutuuko EU-operaattoreilla korkeampaa riskitasoa tilanteen kehittyessä.

Lento-operaattoreiden tulee konfliktialuetiedotteen mukaan seurata aktiivisesti alueen tapahtumia ja noudattaa saatavilla olevaa Israelin julkaisemaa ilmailutiedotuspalvelua sekä seurata kansallisten ilmailuviranomaisten ohjeistuksia.

Operaattoreiden tulee myös varmistua, että niillä on käytössä vankka riskiarviointimenettely sekä riittävä poikkeustilannesuunnitelma ja mahdollisuus toimia Israelin mahdollisesti nopeastikin muuttuvien ohjeistusten mukaisesti.

EASA:n antama ohjeistus on voimassa 31. lokakuuta 2023 saakka tai siihen asti, kun ohjeistusta mahdollisesti päivitetään aiemmin. EASA:n konfliktialueita koskevat turvallisuustiedotteet ovat suosituksia eivätkä siten ole jäsenvaltioita sitovia. Käytännössä eurooppalaiset lentoyhtiöt kuitenkin pääsääntöisesti niitä noudattavat.

Konfliktialueet aiheuttavat merkittäviä reittimuutoksia lentoyhtiöille ympäri maailmaa tälläkin hetkellä. EASA varoittaa konfliktialueista mm. Irakissa, Afganistanissa, Pakistanissa, Egyptissä ja Ukrainassa. Kaikkiaan eri tasoisia konfliktialuetiedotteita on tällä hetkellä voimassa 14 eri alueelle.

Lue myös: