Maavoimat vastaanotti viimeisen NH90-kopterin ja uuden MRTD-lentosimulaattorin

NH90_simulaattori_1Maavoimat on vastaanottanut tänään 18. kesäkuuta viimeisen Suomen tilaamista kahdestakymmenestä NH90-kuljetushelikopterista. Vastaanottoasiakirjat allekirjoitettiin Jämsän Hallissa. Viimeinen toimitettu helikopteri lentää tunnuksella NH-221. Uttiin on puolestaan saatu SOCITEC:n NH90 MRTD -simulaattori.

NH-221 -koneen luovutustodistuksen allekirjoittivat Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksesta Jussi Ristimäki ja NH Industriesin puolesta Ernst Heckert (kuva alla). Helikopteripataljoona on nyt saanut käyttöönsä kaikki 20 konetta.

NH90_allekirjoitukset_maavoimat_1

NH90-kuljetushelikoptereiden hankinnasta päätettiin vuonna 2001. Maavoimat vastaanotti ensimmäisen NH Industriesin toimittamista helikoptereista vuonna 2008.

Helikoptereiden toimituksissa on ollut viivästyksiä, ja ensimmäiset helikoptereista otettiin käyttöön vajaasti varusteltuina IOC-väliversioina (Intial Operational Capability).

Näiden helikopterien varustelu saatetaan lopulliseen versioon Patrialla Jämsän Hallissa vuoden 2018 loppuun mennessä. Patria toimii Pohjoismaissa sekä NH90-helikoptereiden kokoonpanijana että tekee niiden huoltoja, korjauksia ja antaa teknistä tukea niin rauhan kuin poikkeusolojenkin aikana.

NH90_2

Helikopterien toiminta ja koulutus aloitettiin maavoimissa väliversion helikoptereilla, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Myös helikopterien käytettävyyden parantamisessa on edistytty viime aikoina merkittävästi.

Edessä ovat siis 15 NH90-helikopterille tehtävät modifikaatiot eli ns. retrofit-hanke. Sen aikana koneet muutetaan IOC- ja IOC+ -versioista lopullisen ns. FOC-konfiguraation (Full Operational Capability) mukaisiksi. Viisi viimeistä konetta on rakennettu suoraan FOC-versioiksi.

Utti_avoimet_15_5NH90-helikopterien tukikohta on Utin jääkärirykmentissä. Puolustusvoimien mukaan ne sopivat suorituskykyisinä hyvin eri tehtäviin normaali- ja poikkeusoloissa. Helikoptereilla on osallistuttu useisiin harjoituksiin kotimaassa ja ulkomailla sekä Euroopan unionin taisteluosastoon.

HNH90-helikoptereita on myös käytetty virka-aputehtävissä, kuten etsintä- ja pelastustehtävissä sekä palonsammutuksessa.

Patria vastaa toimitettujen NH90-koptereiden huollosta rykmentin välittömässä läheisyydessä yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Yhtiöllä on huoltohalli Utin kentän siviilipuolella.


Uusi simulaattori tuo tehokkuuta koulutukseen


NH90_simulaattori_2Utin jääkärirykmentti on ottanut vastaan  SOCITEC:n valmistaman uuden NH90 MRTD -lentosimulaattorin (Medium Range Training Device). Valmistaja on ranskalaisen Dassault'n tytäryhtiö.

Nyt Uttiin saatu laite onkin samanlainen, jota Ranskassa käytetään NH90 Caiman -kopterin ohjaajien kouluttamisessa.

MRTD:ssä on kiinteä ohjaamo ilman sitä liikuttavaa ns. Full Flight Simulator -toimintoa. Tällainen koneen lentotilojen G-voimien esittäminen nostaisi simulaattorin hintaa merkittävästi. MRTD:n istuimissa on kuitenkin 3D-toiminto, joka antaa ohjaajille viitteitä koneen liikkeistä.

MRTD mahdollistaa helikopteriohjaajien tyyppi- ja kertauskoulutuksen tukemisen kotimaassa mukaan lukien lentoturvallisuuden kannalta välttämättömien hätä- ja poikkeustilanteiden kertaamisen.

Simulaattorilla voidaan harjoitella taktista lentotoimintaa eri tasoisissa sää- ja valaistusolosuhteissa sekä uhkaympäristöissä ja sitä voidaan käyttää myös lentoteknisen henkilöstön koulutukseen. Lentosimulaattorilla voidaan kouluttaa miehistöä kustannustehokkaasti kotimaassa.

Lue myös: