Valtioneuvostolta päätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta

Patria_HN_huolto_2Valtioneuvoston yleisistunto hyväksyi torstaina 7. huhtikuuta periaatepäätöksen Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta. Päätöksessä määritetään Suomen puolustuksen keskeiset suorituskykyalueet sekä niiden hallinnan kannalta kriittiset teknologiat. Myös Ilmavoimien tarpeet ovat mukana.

Periaatepäätöksen mukaan sotilaallisella huoltovarmuudella on erityinen merkitys Suomelle. Kriittisten järjestelmien toimintakyvyn ja huoltovarmuuden turvaamisessa keskeisenä toimijana on kotimaassa toimiva puolustusteollisuus.

Osana kokonaismaanpuolustusta sillä on tärkeä rooli monen keskeisen asejärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. Kotimainen puolustusteollisuus on monilla tavoin integroitu osaksi Suomen puolustusjärjestelmää.

Puolustusvoimien hankinta- ja tutkimustoiminnassa tulee päätöksen mukaan huomioida Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisen vaatimukset.  Lähitulevaisuudessa erityisen merkityksellisiä ovat merivoimien vanhenevan taistelualuskaluston (Laivue 2020) ja Ilmavoimien torjuntahävittäjien suorituskykyjen (HX) korvaamishankkeet.

Periaatepäätös on valmisteltu virkatyönä puolustusministeriössä ja Puolustusvoimissa. Valmisteluun ovat osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriö, Huoltovarmuuskeskus sekä Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry.

Lue myös: