Finnair kasvatti matkustajamääriä jälleen lokakuussa - lisäksi koneissa kulki ennätysmäärä rahtia

FC_A350_COOL_1Finnair kasvatti jälleen matkustajamääriään ja kuljetti lokakuussa 1 141 700 matkustajaa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan jaksoon oli  8,2 %. Tehty kapasiteetin kasvu kuitenkin heikensi matkustajakäyttöastetta. Koneiden kantama ns. bellyrahti sen sijaan kasvoi kaikkien aikone ennätykseen. Rahdin osalta kasvua tuli erityisesti Japanista.

Finnairin matkustajamäärien voimakas kasvu jatkui Euroopan ja kotimaan liikenteessä, jotka kasvoivat 11,0 % ja 8,3 %. Kaukoliikenteessä matkustajamäärät olivat vertailukauden tasolla.

 Yhtiön kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 8,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi  5,3 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 2,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 79,5 %.  

Kaukoliikenteen osalta tarjonta kasvoi maltillisesti lokakuussa, sillä uusia A350-900 -laajarunkokoneita ei ole otettu käyttöön vertailujakson jälkeen.

Aasian -liikenteen tarjonta kasvoi 2,2 % vertailukaudesta, ja kohdistui pääasiassa uusille vuoroille Tokioon sekä uuteen kohteeseen Nanjingiin. Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 5,4 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 18,2 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useisiin Pohjois- ja Keski-Euroopan kohteisiin.

Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 8,7 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -0,5 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 13,7%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 2,5 % ja kotimaan liikenteessä 8,8 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 81,2 %, Euroopan-liikenteen 78,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,2 % ja kotimaan liikenteen 66,6 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 6,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,6 % erityisesti Japanin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Kotimaan rahtiliikenne ja Yhdysvaltoihin suuntautuva rahtiliikenne kehittyivät suotuisasti.

Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit tonneissa mitattuna kasvoivat kaikkien aikojen ennätykseen noustessaan 4,3% vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Lokakuussa 86,8 % (82,9%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet lokakuu 2018 

 

  lokakuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä         
Matkustajat 1000  1 141,7  8,2  11 268,0  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 680,7  8,7  35 593,1  15,9 
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 2 925,4  5,3  29 530,4  14,4 
Matkustajakäyttöaste %  79,5  -2,6p  83,0  -1,1p 
Rahti ja posti tn  16 037,0  4,3  129 711,3  -1,4 
Tarjotut tonnikilometrit   541,0  6,1  5 233,3  14,0 
Myydyt tonnikilometrit  362,1  5,1  3 462,7  11,0 
         

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  189,4  -0,5  2 036,0  16,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 762,0  2,2  17 657,7  17,4 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 430,5  -0,5  15 363,0  16,4 
Matkustajakäyttöaste %  81,2  -2,2p  87,0  -0,7p 
         
Euroopan reittiliikenne         
Matkustajat 1000  737,7  11,0  7 035,3  12,1 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 516,0  18,2  13 777,4  14,3 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 189,9  13,7  10 937,3  11,8 
Matkustajakäyttöaste %  78,5  -3,1p  79,4  -1,8p 
         

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  30,1  0,8  307,7  13,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  270,5  5,4  2 644,1  14,4 
Myydyt henkilökilometrit milj.  217,0  2,5  2 244,1  14,9 
Matkustajakäyttöaste %  80,2  -2,3p  84,9  0,4p 
         

Kotimaan reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000  184,6  8,3  1 889,0  10,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  132,1  8,7  1 513,9  16,5 
Myydyt henkilökilometrit milj.  88,0  8,8  986,1  12,4 
Matkustajakäyttöaste %  66,6  0,0p  65,1  -2,4p 
             
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 497,0  0,8  17 519,3  -19,5 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 000,4  13,5  8 698,7  10,1 
- Asian rahtiliikenne tn 11 582,5  12,4  95 156,7  12,0 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 56,9  -8,4  464,9  -43,5 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 136,8  10,3  121 839,6  5,5 
Rahtilento tn** 900,2  -45,5  7 871,7  -51,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 16 037,0  4,3  129 711,3  -1,4 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 145,5  2,1  1 364,3  10,4 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 100,3  4,6  819,7  1,3 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 143,9  6,8  1 348,2  16,9 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 98,8  12,6  806,7  10,8 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 68,9  1,7p  60,1  -5,5p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,9  13,6p  51,5  1,7p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 76,8  4,0p  67,3  -3,4p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 68,7  3,5p  59,8  -3,3p 
           

 

 

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

 

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

 

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

 

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä