Finnair osti jälleen Airbus-kapearunkokoneita - jo toiset lentokonekaupat vuoden 2023 aikana

FIN_A321_tailFinnair osti kuusi yhtiön käytössä jo olevaa Airbus A321ceo-kapearunkokonetta leasingyhtiö BOC Aviationilta. Kauppahinnan Finnair kertoo olevan yli 200 miljoonaa euroa. Lentokonehankinta on osa Finnairin pitkän aikavälin taloudellisen kannattavuuden parantamista. Jo alkuvuodesta 2023 Finnair hankki omistukseensa kolme käytössään ollutta Airbus-kapearunkokonetta.

Finnairin onnistuneen 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin vahvistama tase ja kassavarantotilanne mahdollistivat lentokonekauppoja. Finnair kertoi 19. joulukuuta 2023 ostaneensa kuusi BOC Aviationilta vuokrattua sharkletein varustettua A321ceo-kapearunkokonetta (current engine option). Ostetuissa koneissa on IAE V2533-A5 -moottorit.

Finnairin laivaston A321-koneista BOC Aviationin omistuksessa ovat olleet ilma-alusrekisterin mukaan OH-LZM, OH-LZN, OH-LZO, OH-LZP, OH-LZR ja OH-LZS. Kyseiset lentokoneet on toimitettu Finnairille vuoden 2017 aikana. Näiden vuosina 2015 ja 2016 tilattujen koneiden osalta Finnair kertoi hankinnan yhteydessä vuokrakauden olleen toimituksesta laskettuna vähintään kahdeksan vuotta eli vähintään vuoteen 2025 saakka.

Nyt, kun koneet siirtyvät Finnairin omistukseen kertoi suomalaisyhtiö käyttäneensä kauppaan yli 200 miljoonaa euroa. Lähivuosien aikana kaupan odotetaan tuovat Finnairille positiivista kokonaisvaikutusta sekä tulokseen ennen veroja että kassavirtaan jopa yli 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Kevään 2023 aikana Finnair hankki omistukseena myös kaksi Airbus A320- ja yhden A321-kapearunkokoneen. Näiden kolmen koneen osalta kaupoilla kerrottiin olleen noin 50 miljoonan euron negatiivinen kassavirtavaikutus.

Kaikki Finnairin vuoden 2023 aikana ostamat kapearunkokoneet ovat ns. ceo-malleja (current engine option). Nyt ostetut koneet ovat kuuden vuoden ikäisinä erittäin käyttökelpoisia ja niillä on edelleen pitkä käyttöikä Finnairilla.

FIN_A321_TO_1Uudemmat Airbusin kapearunkoneet tunnetaan neo-merkinnästä (new engine option). Niiden osalta moottoreissa on ollut edelleen ongelmia, joka on johtanut kalliimpiin huoltoihin sekä pidempiin maassaoloaikoihin. Myös toimitusajat uusien koneiden osalta yltävät jopa 2030-luvun alkuun saakka.

Nämä tekijät ovat nostaneet ceo-koneiden kysyntää markkinoilla merkittävästi, joka on näkynyt mm. kovasti kohonneina leasinghintoina. 

Toinen syy leasingkoneiden hankintaan voisi olla myös esimerkiksi palautuskustannus. Sopimuksesta riippuen vuokratut lentokoneet pitää mahdollisesti useiden vuosien käytön jälkeen palauttaa alkuperäistä vastaavaan kuntoon sopimuskauden päättyessä. Tällä voi olla merkittävä kustannusvaikutus.

Finnair kertoo verkkosivuillaan yhtiön laivastossa olevan kaikkiaan 31 Airbus A32S-perheen kapearunkokonetta. Vuoden 2022 lopussa näistä koneista 13 oli Finnairin omistamia. Nyt omistusoikeiden siirtymisen myötä määrä on siis jo 19 eli yli puolet Finnairin laivaston Airbus-kapearunkokoneista.

Viimeisin lentokonehankinta on osa Finnairin strategian toteutusta ja tukee yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi hankinta tukee osaltaan myös tavoiteltua varojenjakoa vuoden 2024 tuloksen perusteella keväästä 2025 alkaen.

Lue myös: