Finnair pyrkii sitouttamaan työntekijöitään henkilöstön osakeohjelman lisäkaudella

A330_ net_AY_finnairFinnairin hallitus päätti henkilöstön osakeohjelman uudesta säästökaudesta, jonka avulla pyritään mm. sitouttamaan henkilöstöä. Vuonna 2013 perustetun ohjelman tarkoituksena on ollut kannustaa henkilöstöä yhtiön osakkeenomistajiksi ja palkita heitä pitkällä aikavälillä osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta. Yhtiö ilmoitti 27. maaliskuuta aloittavansa massiivisiksi luonnehditut YT-neuvottelut, jotka koskevat lähes 700 työntekijää.

Ohjelmassa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa osa palkastaan Finnairin osakkeisiin. Noin kahden vuoden mittaisen omistusjakson jälkeen Finnair antaa ohjelmaan osallistuneille yhden osakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden. Nämä lisäosakkeet ovat saajalleen verotettavaa tuloa. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Nyt päätetty 12 kuukauden säästökausi alkaa 1.7.2014. Hallitus päättää mahdollisista tulevista säästökausista erikseen.

Lisätäkseen ohjelman houkuttelevuutta Finnair antaa 20 bonusosaketta kaikille ohjelmaan ensimmäistä kertaa osallistuville, edellyttäen että he ovat ohjelmassa mukana vähintään säästökauden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Bonusosakkeet maksetaan lokakuussa 2014. Ohjelmaa tarjotaan noin 5 000:lle Finnairin työntekijälle Suomessa.

Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kuukauden bruttopalkasta, kuitenkin enintään 8 000 euroa vuodessa per osallistuja. Säästökauden 2014—2015 säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin kolmea miljoonaa osaketta laskettuna 26.3.2014 päätöskurssilla, 2,49 euroa per osake.

Osakkeita ostetaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Finnairin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Ostetuille osakkeille säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

Finnairin neuvonantajana ohjelman suunnittelussa on toiminut Alexander Corporate Finance Oy ja ohjelman hallinnoijana toimii Evli Alexander Management Oy.

Lue myös: